Contract voor gzsp

Per 2020 wordt een deel van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp), namelijk de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (so) en arts verstandelijk gehandicapten (avg), overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg werd geleverd vanuit de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook de bijbehorende reiskosten, onderlinge dienstverlening en een experimentprestatie worden overgeheveld.

Lees het inkoopbeleid GZSP 2020 (pdf)

Planning

15 juli 2019 Publicatie inkoopbeleid
1 september 2019 Publicatie modelovereenkomst
15 november 2019 Zorgverlenersportaal open
27 december 2019 Sluiting zorgverlenersportaal
1 januari 2020 Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg in zorgzoeker

Meer weten?

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61