Zilveren Kruis brengt Zorg Veilig Thuis voor haar verzekerden via de nieuwe prestatie Thuiszorgtechnologie

Zilveren Kruis brengt de zorg voor haar verzekerden veilig thuis. Dit doen we omdat onze klanten dat willen, omdat we het kunnen en omdat de tekorten op de arbeidsmarkt erom vragen. De nieuwe prestatie thuiszorgtechnologie gaat ons hierbij helpen. Graag informeren we u – als door Zilveren Kruis gecontracteerde zorgaanbieder - over deze nieuwe prestatie die per 1 januari 2020 door de NZa is vrijgegeven. In dit nieuwsbericht leest u wat dit voor u betekent.

De nieuwe prestatie kan breder worden ingezet en maakt het mogelijk aanvullende afspraken te maken naast de reguliere declarabele contacttijd

Op dit moment bestaat de mogelijkheid voor beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg om naast directe contacttijd extra uren te declareren ter vergoeding van organisatie en infrastructurele kosten. Dit blijft zo in 2020. In 2019 declareert u deze via de integrale prestaties; vanaf 2020 maken we gebruik van de nieuwe prestatie Thuiszorgtechnologie (prestatiecode 1062). Hiermee creëren we meer inzicht in de toepassing van thuiszorgtechnologie en hebben we in de toekomst meer mogelijkheden om opschaling samen met u te realiseren. Het is daarmee niet meer mogelijk om voor de organisatie en infrastructuur van thuiszorgtechnologie gebruik te maken van de integrale prestaties. In het zorgplan legt u herleidbaar, navolgbaar en conform het Normenkader vast welke technologie u bij de cliënt inzet. Voor thuiszorgtechnologie anders dan beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg kunt u contact met ons opnemen om te onderzoeken of aanvullende afspraken mogelijk zijn.

De nieuwe prestatie Thuiszorgtechnologie wordt geïncludeerd in het doelmatigheidsmodel

De extra uren voor thuiszorgtechnologie die u declareert met prestatiecode 1062 wordt net als in 2019 meegenomen in uw doelmatigheidsscore ten opzichte van uzelf (verbeterafspraak) en ten opzichte van andere zorgaanbieders (benchmark). Daarmee wijzigt de impact op uw doelmatigheid niet ten opzichte van 2019. In het zorgverlenersportaal voor uw overeenkomst 2020 geeft u aan of u gebruik wilt maken van farmaceutische telezorg en beeldschermcommunicatie voor 2020. Naar aanleiding daarvan ontvangt u verdere informatie. De mogelijkheden voor Thuiszorgtechnologie zijn ook te vinden in het inkoopdocument wijkverpleging 2020 (pdf). Specifiek over het doelmatigheidsmodel kunt u meer informatie vinden in hoofdstuk 4 en bijlage 6.

Zilveren Kruis stimuleert thuiszorgtechnologie via de SET-regeling

Naast de nieuwe prestatie voor thuiszorgtechnologie stimuleert Zilveren Kruis het opschalen van e-health oplossingen via de SET-regeling. Meer informatie over de SET-regeling vindt u op RVO.nl. U kunt er ook de aanvraag indienen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog andere vragen over thuiszorgtechnologie? Vul dan het contactformulier in.