De behandelindex als instapwaarde voor plusovereenkomst oefentherapie 2022-2023

De behandelindexnorm voor een plusovereenkomst oefentherapie 2022-2023 is bekend. Uw behandelindex dient op praktijkniveau kleiner dan of gelijk te zijn aan 118. 

We houden rekening met het betrouwbaarheidsinterval en gebruiken het laagste behandelindex getal. Vanzelfsprekend dient u ook aan de overige voorwaarden voor de plusovereenkomst te voldoen. 

Zilveren Kruis hanteert uw behandelindex van 2020 óf 2019, in uw voordeel  

Vanwege COVID-19 kan de behandelindex van 2020 hoger uitvallen dan normaal. Daarom hanteren we de behandelindex van 2020 alleen als uw praktijk hier voordeel van heeft of als er geen behandelindex van 2019 voor uw praktijk bekend is. In alle overige gevallen passen we de behandelindex van 2019 toe. In april 2020 heeft u informatie ontvangen over uw behandelindex 2019. Uiterlijk begin juni 2021 ontvangt u informatie over uw behandelindex 2020, berekend door Zilveren Kruis. 
 

Wilt u per 2023 de plusovereenkomst voor één jaar afsluiten? 

Voor het contractjaar 2023 geldt de behandelindex van 2021. Deze wordt landelijk door Vektis berekend. Deze landelijke behandelindex heeft geen invloed op uw overeenkomst op het moment dat u al per 2022 de plusovereenkomst heeft afgesloten.