Ook in 2020-2022 is Zilveren Kruis op zoek naar ambitieuze transformatieplannen in haar kerngebied

Om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren is een transformatie van de zorg nodig. Om dit voor elkaar te krijgen heeft Zilveren Kruis transformatiegeld beschikbaar om te investeren in de noodzakelijke transformatie. Daarbij helpt Zilveren Kruis graag om zorg veilig naar huis te verplaatsen als dat kan.

Het verminderen van zorg en/of verplaatsen van zorg naar de juiste plek komt voort uit de visie voor de toekomst van de msz-aanbieder zelf

Zilveren Kruis gaat graag in gesprek over uw visie over hoe de zorg er in de regio en voor de zorgaanbieder er over bijvoorbeeld 10 jaar uit zou moeten zien. En om de noodzakelijke stappen van visie naar werkelijkheid te maken investeert Zilveren Kruis met de zorgaanbieders mee om zo de zorg van de toekomst waar te maken. We denken in ons kerngebied graag al in een vroeg stadium met u mee over het vormgeven van transformatieprojecten, dus schroom niet om over de mogelijkheden te informeren bij jouw inkoper vanuit Zilveren Kruis.

Om msz-aanbieders te helpen is een (vernieuwde) leidraad voor een transformatieplan en businesscase beschikbaar

De leidraad is bedoeld om het juiste gesprek intern en extern te voeren, u op weg te helpen bij het indienen van een aanvraag en het aanvraagproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maar is niet verplicht. De leidraad helpt om na te denken over de verschillende onderdelen die belangrijk zijn voor de aanvraag van transformatiegelden en het succesvol opstellen van een projectplan. De leidraad is voortgekomen uit een analyse van alle aanvragen die wij binnen hebben gekregen. Daarnaast zijn de door Zilveren Kruis gestelde voorwaarde er in verwerkt en voldoet de leidraad dus aan de door ons gestelde voorwaarden.

Zorgaanbieders buiten ons kerngebied maken afspraken met hun marktleider

In het hoofdlijnenakkoord msz 2019-2022 is afgesproken dat zorgverzekeraars zoveel mogelijk congruent handelen. Daar zetten wij ons voor in buiten ons kerngebied. Andersom verwachten we dat andere zorgverzekeraars dat ook doen in ons kerngebied.

Kijk hier voor de vernieuwde leidraad op de site van Zilveren Kruis.