Wijzigingen polisvoorwaarden 2020

In 2020 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden. Dit heeft gevolgen voor declaraties en aanvragen van een machtiging. Bekijk de belangrijkste wijzigingen.

Algemeen

Voor 2020 kennen wij een aantal wijzigingen in de polisvoorwaarden. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

OZF en Avéro komen te vervallen en gaan over in Zilveren Kruis Achmea

Per 1 januari 2020 zijn Avéro en OZF overgegaan in het label Zilveren Kruis. OZF- en Avéro-verzekerden zijn automatisch overzet naar een polis bij ZKA.

Drietal nieuwe collectiviteit sectorlijnen: Onderwijs, Energie en Zorg

Deze sectorlijnen zijn ter vervanging van een groot aantal collectiviteiten. Vanuit deze sectorlijnen zijn er een aantal extra vergoedingen mogelijk als de verzekerde een AV2, AV3 of AV4 heeft. Wij informeren onze verzekerden hierover o.a. in onze polisvoorwaarden.

Geen eerstelijns verwijzing nodig voor fysio-, ergo-, oefen-, en bekkenfysiotherapie

Door de paarse krokodil actie van Zilveren Kruis, in samenwerking met zorgverleners, hebben wij per 1 januari 2020 de verplichting voor een eerstelijns verwijzing voor toegang tot fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie en bekkenfysiotherapie uit onze polisvoorwaarden verwijderd.

Toegestane verwijzers bij De Friesland

De toegestane verwijzers bij De Friesland zijn gelijk getrokken met de al toegestane verwijzers van Zilveren Kruis.

  • Audiologie
    Er is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, kinderarts, triage audicien of keel-, neus- en oorarts.
  • Mechanische beademing
    Er is een verwijzing nodig van de longarts.
  • Erfelijkheidsonderzoek
    Er is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of verloskundige

Verduidelijking ordertarieven beeldvormende diagnostiek

Per 1 januari 2020 worden de bestaande prestaties voor eerstelijnsdiagnostiek (ozp’s) binnen de ggz opgeheven en vallen dergelijke onderzoeken onder de ggz dbc. Dit is een wijziging die binnen de ggz speelt en betekent voor u dat u deze kosten met aanvrager GGZ aanbieder niet meer via de standaard ZH308 bij ons in rekening mag brengen. De retourcode die hierbij hoort is:

8013 - Opgegeven prestatie op verzoek van deze voorschrijver/verwijzer is niet declarabel.

U kunt deze kosten factureren bij de aanvrager. Meer informatie over deze wijziging vindt u hier.

Declaratieafhandeling

Landelijke Logische Controle Beschrijvingen

Per 1 januari 2020 zijn de Logische Controle Beschrijvingen (LCN) landelijk geïmplementeerd. Een LCB is een verzameling landelijke controlebeschrijvingen gebaseerd op de NZa-regelgeving. De controlebeschrijvingen zijn door alle zorgverzekeraars opgesteld en worden ook door alle zorgverzekeraars beheerd. U vindt de publicatie voor deze specifieke MSZ controles bij het kopje ‘4. Documentatie’ van de declaratie standaard ZH308 versie 9.0.

Pakketcodes Selectieve polissen 2020

Per 1 januari 2020 kent Zilveren Kruis de volgende pakketcodes voor de selectieve polissen.

Pakketnaam Code UZOVI
Zilveren Kruis Budget 106

3311

ZieZo Selectief Polis 109 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) 176 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) 186 3311
Principe Polis Budget 196 3311

Onderstaand pakket wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer gevoerd. Alle verzekerden die hier verzekerd waren zijn per 1 januari 2020 overgezet naar de Zilveren Kruis Basis Budget polis (UZOVI 3311) met pakketcode 106.

Pakketnaam Zorg Plan Selectief polis (volmacht) One Underwriting Health B.V. SV8 8971

Aanvraagformulier machtiging via onze website

Wij willen zoveel mogelijk aanvragen via het machtigingenportaal ontvangen. Is indienen via het machtigingenportaal niet mogelijk gebruikt dan het online aanvraagformulier via onze website.

Systeem schadejaar 2016 dicht

Zilveren Kruis sluit per 1 januari 2020 het declaratiesysteem voor het schadejaar 2016

Eerder hebben wij u hier al over geïnformeerd.

Declaraties schadejaar 2016 wijzen wij per 1 januari 2020 af en worden niet meer vergoed

De afwijscode die u dan ontvangt is 8024 “niet conform afspraken” wat betekent: Factuurdatum ligt te ver in het verleden’. Coulance is hierin niet mogelijk. Dit geldt ook voor Avéro, FBTO, Interpolis en OZF.