Inkoopprocedure protonentherapie 2017-2019

Aanleiding voor deze inkoopprocedure is de vergunningverlening van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan vier hierna te noemen centra om protonentherapie toe te mogen passen. De verwachting is dat de eerste centra begin van het jaar 2017 operationeel zijn.

Vergunning aan vier centra

De vier partijen die in het bezit zijn van de benodigde vergunning voor het toepassen van protonentherapie, en daarmee mogelijke aanbieders zijn, zijn

  • Amsterdam Protonen Therapie Centrum B.V.
  • Zuidoost Nederland Protonen Therapie Centrum ZON-PTC B.V.
  • Holland Particle Therapy Centre B.V.
  • Academisch Ziekenhuis Groningen.

De inkoopprocedure staat open voor uitsluitend deze partijen

Doel van deze inkoop procedure is dat Zilveren Kruis mede centra wil gaan contracteren die zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van kwaliteit(uitkomsten), patiëntveiligheid, transparantie, doelmatigheid, patiënttevredenheid en gepaste inzet van zorg.