Gewijzigd beleid bij overschrijding aanneemsom/plafondafspraak

Sinds 2014 worden met u omzetafspraken gemaakt. Het gaat hier om financiƫle afspraken met een vast (aanneemsom) of maximum (plafond) budget. Omzetafspraken worden gemaakt tussen u en Zilveren Kruis inclusief de overige labels binnen Divisie Zilveren Kruis en worden vastgesteld per contractjaar. Het monitoren en naleven van deze afspraken verandert.

Waarom stoppen wij met betalen wanneer de overschrijding van de omzetafspraak is vastgesteld?

In de huidige situatie wordt na volloop van de omzetafspraak doorbetaald als u declaraties aanlevert. Dit leidt tot een netto vordering op u. Als gevolg van de stringente Solvency II regelgeving leidt dit voor ons tot hogere kapitaallasten. Om dit te voorkomen willen wij de vordering op u zo laag mogelijk houden. Daarnaast heeft u eerder duidelijkheid en wordt u niet na drie jaar nog geconfronteerd met een grote vordering.

Wat betekent dit in praktijk voor u?

Heeft u een aanneemsom of plafond afgesproken? Dan kan ‘stoppen met betalen’ voor u gaan spelen. Dit gebeurt als het bedrag dat vastgesteld is in deze afspraak via declaraties is uitbetaald.

U wordt hierover direct geïnformeerd door team Naleving & Controle. Na ontvangst van dit bericht heeft u 10 werkdagen de tijd om te reageren als u van mening bent dat onze conclusie niet juist is. Na deze periode wordt een blokkade geplaatst op de uitbetaling van declaraties. Een betaalstop wordt ingesteld per AGB code en per contractjaar.

U blijft uw declaraties na bereiken omzetafspraak op reguliere wijze indienen

Als er een betaalstop wordt ingesteld, worden de door u ingediende declaraties voor het geblokkeerde jaar op reguliere wijze afgehandeld. U ontvangt alleen geen betaling. Alle controles worden uitgevoerd. Afwijzingen vindt u zoals gebruikelijk terug op de retourinformatie. Goedgekeurde regels die niet betaald worden vanwege de blokkade ziet u niet terug in de retourinformatie. U ontvangt periodiek een overzicht van niet betaalde declaraties.

Vanaf wanneer gaan wij op deze manier werken?

Wij gaan vanaf 1 augustus met deze nieuwe manier van monitoren werken. Monitoring vindt plaats vanaf het contractjaar 2014. Na de start wordt u op de hoogte gebracht indien u een overschrijding heeft op de jaren 2014, 2015, 2016 of 2017.

Naleving en controle

Spelregels en werkwijze betaalstop (pdf) 

Vraag en antwoord betaalstop (pdf)

Mail ons gerust als u vragen heeft

Neem dan contact op met team Naleving & Controle via FiPro@zilverenkruis.nl