Gevolgen corona voor zorgaanbieders MSZ

Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als zorgaanbieder MSZ ten tijde van corona. De pagina vullen we steeds voor u aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen MSZ en corona

Ja. Het is voor veel patiënten onverminderd relevant om te weten wat de wachttijden zijn. Daarnaast is deze informatie onmisbaar om het opstarten van de reguliere zorg naast de coronazorg te kunnen coördineren.

Zorgverleners van wie de BIG-registratie per 1 januari 2018 is gesloten mogen weer zorg verlenen tijdens de corona-crisis, zonder zich opnieuw te registreren in het BIG-register. Ook het activeren van de AGB-code is niet nodig. Declareren van de zorg verloopt via de zorgaanbieder bij wie zij tijdens de crisis invallen. Zij werken als verlengde arm van de zorgaanbieder bij wie zij tijdens de crisis invallen. De zorgaanbieders kunnen de door de invaller uitgevoerde behandelingen onder hun eigen AGB-code registreren en declareren.

Voor de inzet van voormalig artsen en verpleegkundigen geldt wel een aantal kaders en voorwaarden. Deze vind je op de website van het BIG-register. De invallende zorgverleners hoeven hun voormalige AGB-code niet te activeren of een nieuwe AGB-code aan te vragen.
Inmiddels hebben naar schatting zo’n 20.000 voormalig zorgverleners zich gemeld om een bijdrage te leveren in deze bijzondere tijden.

Dit antwoord is te vinden op: Voormalig zorgverleners kunnen tijdens corona-crisis aan de slag zonder BIG- of AGB-registratie

Nee, als men een positieve reactie heeft gekregen op een machtiging, dan dient men de behandeling conform de machtiging uit te voeren. Er is geen enkele validatie om een andere behandeling te geven dan waarvoor een machtiging is afgegeven.

In het (tijdelijk) overnemen van patiënten op verzoek van ziekenhuizen ziet Zilveren Kruis geen bezwaar. Het is aan u als aanbieder zelf om hierover afspraken te maken met de andere zorgaanbieder. Een logische route hiervoor is het werken op basis van onderaannemerschap en het onderling declareren via onderlinge dienstverlening. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om op te merken dat de behandelend arts inhoudelijk verantwoordelijk is voor het door hem verleende behandeltraject van de patiënt; de hoofdaannemer blijft conform de lopende zorgovereenkomst verantwoordelijk voor het totale zorgtraject van de patiënt.

Nee, ook al ziet Zilveren Kruis in het (tijdelijk) overnemen van patiënten op verzoek van een (ander) ziekenhuis (onderaannemerschap) geen bezwaar, dan betekent dit niet dat het omzetplafond van de onderaannemer wordt verhoogd. De zorg valt immers onder het omzetplafond van de zorgaanbieder voor wie de zorg is verleend (de hoofdaannemer) en bij wie de zorg (door de onderaannemer) kan worden gedeclareerd.

Er is geen uitzondering vanwege corona op deze regels. Slechts in een aantal situaties mag een huisarts een MRI aanvragen; dit betreft situaties waarbij sprake is van knie-, nek- of rugklachten. In de NHG-richtlijnen zijn de specifieke situaties nader omschreven.

Nee, het gaat hier om ‘onderaannemerschap’. Dit betekent dat uw declaraties bij de officiële behandelaar (hoofdaannemer) moeten worden ingediend. Deze betaalt aan u en declareert bij Zilveren Kruis.

Onderlinge Dienstverlening is:
Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere zorgaanbieders(niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar. (hoofdaannemer, contractant van Zilveren Kruis).

Bron: NR/REG-2001a art. 1 lid z

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening wordt door de uitvoerende zorgverlener geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft. Alleen de zorgaanbieder die optreedt als ‘eigen zorgverlener’ voor de patiënt (hoofdaannemer, contractant van Zilveren Kruis) is gerechtigd om de geleverde zorg als prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt in rekening te brengen.

Bron: NR/REG-2001a art. 32 lid 1 t/m 3