Correctie artikel 22 lid 5 deel 2B overeenkomst MSZ 2020

We hebben in de overeenkomst een fout gecorrigeerd. Het betreft een correctie op het percentage van nacalculatie bij overschrijding financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen.

Dit percentage is aangepast ten gunste van de aanbieder.

De nieuwe versie van onze overeenkomst is via e-mail aan u verstuurd. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw zorginkoper.