Afwijzing op uw declaratie over boekjaar 2019

Belangrijke informatie voor het verwerken van uw declaraties Medisch Specialistische Zorg en Dure Geneesmiddelen over 2019.

Zilveren Kruis sluit het declaratiesysteem voor boekjaar 2019

Voor een groot aantal instellingen zijn de eindafrekeningen over 2019 vastgesteld en verstuurd. Dit betekent dat u DBC-zorgproducten en overige zorgproducten
met een startdatum in 2019 niet meer kunt declareren en corrigeren.

Declaraties tot en met schadejaar 2019 wijzen wij af met retourcode 8024

De omschrijving die hierbij hoort is ‘factuurdatum ligt te ver in het verleden’. Coulance is hierin niet mogelijk.