Afspraken met aanbieders van MSZ voor budgetpolissen gecontinueerd

Wij verlengen alle overeenkomsten voor de budgetpolissen met 1 jaar. Dit kondigden we in ons inkoopbeleid 2021 al aan.

Geselecteerde aanbieders 2019 en 2020 nog steeds geselecteerd in 2021

Omdat wij alle overeenkomsten voor de budgetpolissen met 1 jaar verlengen zijn aanbieders in 2019 en 2020 ook in 2021 nog geselecteerd voor planbare zorg aan onze klanten met een budgetpolis. Niet-geselecteerde aanbieders komen vanaf 2022 weer in aanmerking voor een overeenkomst. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw inkoper of contactpersoon bij Zilveren Kruis.