Machtigingen MSZ

Voor een aantal behandelingen is een machtigingsaanvraag vooraf nodig.

Zilveren Kruis houdt zich aan de Limitatieve Lijst van ZN (xlsx) en de uniforme limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie (pdf). De vergoedingsregels van de basisverzekering die gelden per behandelingen op de limitatieve lijst zijn uitgeschreven in de VAV-werkwijzer. Deze richtlijnen volgen wij in de beoordeling van uw aanvraag.

Voor plastische chirurgie beoordelen we volgens de voorwaarden in de VAV-werkwijzer voor behandelingen van plastisch-chirurgische aard. U vindt de werkwijzer op vavolksgezondheid.nl. Overleg met uw patiënt of aan de voorwaarden wordt voldaan. Als dat zo is kunt u de aanvraag indienen via het machtigingenportaal van VECOZO.

U vraagt digitaal een machting aan via het Machtigingenportaal op VECOZO. Het Machtigingenportaal is toegankelijk voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en mondzorgverleners. Dit geldt voor alle behandelingen waarvoor een machtiging nodig is. Deze behandelingen staan op de Limitatieve lijst van ZN (xlsx). 

Hoe maakt u gebruik van het Machtigingenportaal?

U gaat naar VECOZO en vraagt een certificaat aan voor het Machtigingenportaal. Voor het Machtigingenportaal heeft u een aparte autorisatie op uw VECOZO-certificaat nodig. Deze vraagt u ook aan via VECOZO.

  • Een persoonlijk certificaat met uitbreiding voor het Machtigingenportaal.
  • Autorisatie voor Controle op Verzekeringsrecht (COV). Met behulp van COV kan namelijk eerst worden opgezocht bij welke verzekeraar de verzekerde zijn polis heeft afgesloten.

VECOZO zorgt dat de machtigingsaanvraag bij de juiste verzekeraar aankomt.

Wat als de aanvraag niet via het machtigingenportaal kan worden ingediend?

In sommige gevallen kunt u een aanvraag niet via het Machtigingenportaal doen. Gebruik dan het online machtigingsformulier.

Aanvragen voor intramurale farmacie

Gebruik het formulier machtiging aanvragen farmacie voor aanvragen intramurale farmacie.

Stuur meteen de juiste informatie mee met uw machtigingsaanvraag

Om uw machtigingsaanvraag zo snel mogelijk te verwerken adviseren wij u om de volgende informatie mee te sturen. U krijgt dan snel informatie over de beoordeling.

  • Foto’s en klachten op bij: een neuscorrectie, buikwandcorrectie, littekencorrectie, gynaecomastie, dermolipectomie bovenarmen en bovenbenen, voorhoofdslift of wenkbrauwlift en bij een laserbehandeling van een vaatafwijking of een pigmentstoornis.
  • Bij een borstverkleining of borstvergroting: cupmaten en klachten.
  • Bij refractiechirurgie: Sterktes en de cilinderafwijking. Ook vragen wij of er sprake is van een contactlens- en/of brilintolerantie.

Er is een landelijke limitatieve lijst kaakchirurgie (xlxs) opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland. Dit betekent dat er landelijk is afgesproken welke behandelingen kaakchirurgie van te voren gemachtigd moeten worden. In het overzicht treft u aan welke behandelingen u moet aanvragen.

De afgelopen jaren is gebleken dat zorgverzekeraars steeds meer een eigen machtigingsbeleid zijn gaan voeren voor kaakchirurgie. De nieuwe lijst moet bijdragen aan transparantie en vermindering van administratieve lasten. Op deze manier is er een uniform aanvraagproces van machtigingen kaakchirurgie. U doet deze aanvragen in het Machtigingenportaal.

Het aanvraagformulier K09 in het machtigingenportaal voor de MRA is alleen voor verzekerden van VGZ. Voor verzekerden van Zilveren Kruis gebruikt u het eigen aanvraagformulier. De reden waarom wij het VECOZO aanvraagformulier K09 niet gebruiken is omdat wij de MRA zien als hulpmiddel.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61