Toelichting op het contractaanbod logopedie 2021

We hebben verschillende reacties ontvangen op ons contractaanbod logopedie 2021. Daarom geven we graag een nadere toelichting.

De uitkomsten van het Kostenonderzoek zijn meegenomen in onze tariefstelling voor 2021

Uit het kostenonderzoek door Gupta blijkt dat de normatieve kostprijs voor logopedie 12% boven de huidige kostprijs van logopedie ligt. De komende jaren zetten we daarom in op een stapsgewijze verhoging van de tarieven. Gupta geeft echter ook aan dat er voorwaarden zijn om de tarieven voor alle logopedisten duurzaam te kunnen verhogen.

Een eenzijdige tariefsverhoging zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk

Daarom werken we samen met de NVLF aan een landelijke werkagenda. Hierin maken we afspraken die bijdragen aan lagere administratieve lasten, een efficiëntere bedrijfsvoering en het betaalbaar houden van de zorg. Dit leidt ertoe dat een tariefsverhoging en de betaalbaarheid van de zorg met elkaar in balans blijven. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door het inzetten van groepsbehandelingen bij specifieke patiëntengroepen en eHealth. Denk hierbij aan digitaal oefenmateriaal en de integratie van digitale activiteiten met het EPD.

Het aangeboden tarief geldt voor 2021; het tarief voor 2022 wordt in 2021 vastgesteld

Zilveren Kruis heeft voor 2021 de tarieven verhoogd met 5%. Dit is een eerste stap van een tariefsverhoging die over drie jaar wordt verdeeld. Samen met de NVLF zullen we de resultaten van de werkagenda ieder jaar evalueren. Op basis hiervan stellen we onze tarieven de komende drie jaren (2021-2023) bij. De hoogte van de tariefstappen die wij de komende jaren zetten, zijn afhankelijk van de resultaten die u als beroepsgroep gezamenlijk realiseert in de uitvoering van de werkagenda. Zo zorgen we er voor dat dat de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de logopedie in harmonie zijn met elkaar.

We weten dat er in bepaalde regio’s wachtlijsten zijn

Logopedische zorg is belangrijk, daarom willen wij bijdragen aan een zo toegankelijk mogelijk zorgstelsel voor iedereen. De toename van wachtlijsten is een zorgelijke ontwikkeling die onze aandacht heeft en waarover we met uw beroepsvereniging, het NVLF, in gesprek gaan.

Wilt u na het lezen van deze toelichting de overeenkomst Logopedie afsluiten?

Het Zorginkoopportaal van VECOZO staat tot en met 2 november voor u open. U start met het invullen van de vragenlijst en kunt daarna de overeenkomst in de Contracteermodule accepteren.