Zilveren Kruis int de wettelijke eigen bijdrage bij de verzekerde

U geeft bij de verzekerde aan dat er sprake is van een wettelijke eigen bijdrage, de hoogte daarvan en dat deze door Zilveren Kruis wordt geïnd.