Verwerking kwartaaldeclaraties januari 2023

Uw kwartaaldeclaraties van januari 2023 verwerken we pas vanaf 16 januari.

Stuurt u uw declaratie alstublieft na 16 januari?

Zo voorkomt u dat uw declaratie uitvalt. Want half januari zijn de meeste verzekerden die zijn overgestapt bij de juiste verzekeraar administratief verwerkt. Dit geldt ook voor de individuele huisartsen tarieven. Door het grote aanbod declaraties en het langer ophouden van de eerste declaraties halen we de vervaltermijn van 14 dagen niet altijd. Wij vragen uw begrip hiervoor.