Nieuwsupdate Indexatie huisartsenzorg per 1 juli

We informeerden u eerder over het alsnog indexeren van een aantal tarieven, zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022.

We hebben de tarievenlijst per 1 juli 2019 aangepast en deze vindt u hier

U kunt vanaf 1 juli de aangepaste tarieven declareren. Voor de periode daarvoor (van 1 januari t/m 30 juni ) gelden nog de niet geïndexeerde tarieven en berekenen we per praktijk waarop u recht heeft. Dit betekent dat u over de eerste helft van 2019 niet crediteert en her declareert.

U krijgt in het najaar een bericht over het eenmalig te declareren bedrag indexatie over de eerste helft van 2019

Belangrijk is dat alle declaraties over de eerste helft 2019 voor die tijd zijn ingediend. Wij informeren de verre verzekeraars over de geïndexeerde tarieven. U hoeft hier zelf niets voor te doen.