Nieuwsoverzicht juni 2021

In dit nieuwsoverzicht voor huisartsen leest u het laatste nieuws en achtergrondinformatie over actuele onderwerpen.

We maken volop afspraken over regionale ICT-gelden

In veel regio’s zijn we in gesprek over investeringen in ICT en digitalisering. Hiervoor benutten we de gelden uit het hoofdlijnenakkoord. In meerdere regio’s zijn de ingediende plannen akkoord en starten de activiteiten.

In de plannen lezen we over verschillende activiteiten. Denk aan het samenvoegen van de HIS’en, het implementeren van een eHealthplatform of de inzet van een CMIO (een huisarts die de rol van ‘Chief Medical Information Officer’ vervult). Een aandachtpunt is telkens de tijdelijkheid van de beschikbare ICT-gelden, het gaat namelijk om een tijdelijke financiële impuls.

Om het maximale uit deze impuls te halen, delen we goede voorbeelden en verkennen de mogelijkheden voor een kennisevent begin 2022. We houden u daarover op de hoogte. Mocht u op dit moment vragen hebben over de gelden en de ontwikkelingen in uw regio, dan kunt u terecht bij uw regio-organisatie.

Ons nieuwe inkoopbeleid heeft vragen opgeroepen

Van InEen en de LHV ontvingen we een brief over ons inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023. Ook individuele huisartsen reageerden. Veel van de reacties gaan over de nieuwe financiering van de POH-S, gebaseerd op consulten.

We benadrukken graag dat we de meerwaarde inzien van een POH-S in de huisartsenpraktijk. In de nieuwe financiering zijn er dan ook meer mogelijkheden om de POH-S voor patiëntenzorg in te zetten. Tegelijk nemen we de signalen serieus en zijn daarover in gesprek met InEen en de LHV. We houden u op de hoogte.

Tiotropium droogpoederinhalator van het merk Viatris in het preferentiebeleid

Tiotropium maakt als droogpoederinhalatie vanaf 1 juli 2021 deel uit van ons preferente assortiment. Dit betekent dat een groot gedeelte van onze verzekerden moet overstappen van Spiriva® of Tiotrus® naar het product van Viatris. Apothekers informeren we uitgebreid zodat zij onze klanten zorgvuldig om kunnen zetten naar Viatris.

Uw score voor Formulariumgericht Voorschrijven is bekend

Half mei ontving u de score voor het Formulariumgericht Voorschrijven (FGV). We hebben uw score berekend op basis van de meetresultaten van Nivel. Huisartsen worden daarbij met elkaar vergeleken.

U scoorde als groep wederom hoog en er is weinig spreiding tussen de huisartsen onderling. De meeste huisartsen komen met hun score in de hoogste categorieën terecht. Om verder recht te doen aan de geringe spreiding zijn de stappen tussen de tariefscores verkleind: van 0,00 - 1,00 - 2,00 - 3,00 euro naar 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 euro. Tevens bewegen we met deze tariefstelling richting het gemiddelde bedrag per verzekerde bij andere verzekeraars voor FGV.

Op onze website vindt u meer informatie over formulariumgericht voorschrijven en afkapwaardes per formularium (pdf). Voor meer informatie over FGV 2021, zie onze nieuwsbrief van december 2020 en de nieuwsbrief van maart 2021.