Nieuwsbericht oktober 2020

In dit nieuwsbericht informeren we u over de volgende onderwerpen:
 • Maatregelenpakket corona
 • Toegang tot zorg tijdens corona
 • Beleid Toekomstbestendige Huisartsenzorg
 • Inkoopbeleid hulpmiddelen
 • Uw overeenkomst voor 2021

 • Het financiële maatregelenpakket corona geldt voor heel 2020

  Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en uw beroepsverenigingen maakten in april een financieel maatregelenpakket bekend vanwege de corona-uitbraak. Deze maatregelen zijn erop gericht om de effecten van de corona-uitbraak financieel te neutraliseren voor de huisartsen. Ze gelden voor heel 2020. We monitoren nauwgezet de omzeteffecten bij de praktijken en zijn in overleg met LHV, VPH en InEen over eventuele aanvullende afspraken.

  Hierdoor kunt u de volle aandacht aan uw patiënten geven in deze bijzondere periode. We begrijpen de impact op uw werk. Het bericht van Zorgverzekeraars Nederland met de afspraken leest u hier, in dat bericht staan diverse links naar de specifieke afspraken.

  Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeert u patiënten?

  Voor veel patiënten is het onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg en hun zorgverlener. Wanneer kunnen patiënten bijvoorbeeld terecht? Wat verwacht je van patiënten zelf? En wat zijn de mogelijkheden voor zorgbemiddeling

  Het is van belang dat zorgaanbieders en zorgverleners hier helder over communiceren. Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen tijdens de corona-crisis. Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart gepubliceerd die zorgverleners helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald. De informatiekaart van de NZa biedt u als zorgverlener een aantal handvatten.

  In het portaal komt een uitvraag voor Toekomstbestendige Huisartsenzorg

  In het nieuwsbericht van augustus informeerden we u over het beleid Toekomstbestendige Huisartsenzorg. Dit aanvullende beleid geldt vanaf 2021 en is tot stand gekomen in nauw overleg met uw brancheorganisaties LHV en InEen. Hiermee willen we ruimte bieden aan huisartsen om te werken aan toekomstbestendige zorg en geven we invulling aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord.

  Het proces voor de huisartsenpraktijken ziet er als volgt uit:

  1. Oproep: U ontvangt begin november een brief om in het Zorgverlenersportaal uw voornemen (vinkje) tot deelname kenbaar te maken.
  2. Portaal: U kunt het voornemen tot 20 november kenbaar maken. Zilveren Kruis levert de regio-organisatie een overzicht aan van de huisartsenpraktijken die mee willen doen.
  3. Regio-afspraak: Ondertussen stemt u af met uw regio-organisatie: welke doelstelling heeft uw voorkeur, aan welke ondersteuning heeft u behoefte en aan welke KPI’s conformeert u zich? Dit wordt vastgelegd in een regio-afspraak.
  4. Goedkeuring: Wanneer Zilveren Kruis vervolgens de regio-afspraak heeft goedgekeurd, ontvangt u van Zilveren Kruis een mailbericht dat u kunt declareren. U moet dan voldoen aan alle betreffende voorwaarden uit ons inkoopbeleid.

  De regio-organisatie levert uiteindelijk de definitieve lijst met huisartsenpraktijken aan. Dit betekent dat het ‘vinkje’ geen zekerheid geeft op deelname aan de prestatie, vanwege de koppeling met de regio-afspraak.

  Hulpmiddelen via medisch speciaalzaken in 2021

  Voor 2021 hebben we contractafspraken gemaakt met medisch speciaalzaken over het leveren van hulpmiddelen. Het gaat om diabetesmateriaal, incontinentiemateriaal (absorberend en/of afvoerend), stomamateriaal, verbandmiddelen en drinkvoeding. Verzekerden kunnen in 2021 voor deze hulpmiddelen niet meer bij hun apotheek terecht.

  Vanaf 12 november staan de medisch speciaalzaken waarmee wij afspraken gemaakt hebben op zk.nl/zorgzoeker. Een verzekerde neemt in 2021 contact op met de medisch speciaalzaak en geeft de bestelling voor hulpmiddelen door. Dat kan ook via internet of soms zelfs via een app. De hulpmiddelen zijn dan binnen 24 uur in huis en in geval van spoed binnen 6 uur. De medisch speciaalzaken sturen de rekening gelijk naar Zilveren Kruis. De verzekerde hoeft het dus niet eerst zelf te betalen.

  Vanaf 1 november vinden onze verzekerden alle informatie op zk.nl/hulpmiddelen-online. Het nieuwe inkoopbeleid hulpmiddelen (DISVV) heeft mogelijk ook voor uw praktijk gevolgen. We informeren u hier binnenkort over.

  De aanpassingen voor 2021 van uw 2-jarig huisartsenovereenkomst

  U heeft een tweejarige huisartsenovereenkomst gesloten (2020-2021) met Zilveren Kruis. De geïndexeerde tarieven voor 2021 verwerken wij in uw overeenkomst, zodat u in het eerste kwartaal van 2021 kunt declareren. Daarvoor hoeft u niets te doen.

  Daarnaast wijzen we u graag op de mogelijkheden voor taakherschikking en ‘meer tijd voor de patiënt’ in het bestaande inkoopbeleid. U kunt elk kwartaal zelf de vergoedingen voor POH-S, POH-GGZ en Praktijkmanagement aanpassen. Als u minder of juist meer uren wilt inzetten, mailt u naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl zodat u toegang krijgt in het portaal.