Nieuwsbrief oktober 2019

U kunt nu online een nieuwe tweejarige huisartsenovereenkomst sluiten voor 2020 en 2021. Het portaal daarvoor is sinds september geopend. In september informeerden we u over de vertaling van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg in de overeenkomsten voor 2020-2021. We hebben daarover afspraken gemaakt met LHV en InEen. Hier leest u het persbericht dat is verschenen in verschillende media.

Het zorgverlenersportaal blijft open in 2019

Landelijk is afgesproken dat de deadline voor het tekenen van de overeenkomst 8 november is. Dit heeft te maken met het aanleveren van gegevens voor verzekerden op de zorgzoeker. We begrijpen dat dit niet voor iedereen haalbaar is en wij willen huisartsen de tijd geven om ook later de overeenkomst nog te tekenen. Het portaal is daarom open tot eind 2019. Wel wijzen we er u op dat wij in dat geval niet kunnen garanderen dat de juiste gegevens op de zorgzoeker staan.

OPROEP: Welk papierwerk staat patiëntenzorg in de weg?

Als huisarts heeft u voortdurend een stapel administratie te doen. Niet het leukste deel van het vak. U besteedt uw tijd liever aan de zorg voor uw patiënten. Achter de door ons gevraagde formulieren en handtekeningen gaan uiteraard goede redenen schuil. Maar zijn die redenen duidelijk? En welke regels en verplicht papierwerk zijn misschien achterhaald en welke regels kunnen we beter uitleggen?

Eerder dit jaar wees een huisarts ons al op een verwijsbriefje dat weinig waarde had: “Wat voegt de handtekening van de arts toe aan een verwijzing logopedie?”. We pakten de koe bij de horens, bekeken met de huisarts en verschillende collega's deze verwijzing opnieuw en schrapten de verwijzing

Zorgbemiddeling helpt

Onze Zorgcoaches begeleiden verzekerden bij het aanvragen en regelen van zorg. Welk ziekenhuis is bijvoorbeeld het beste? Waar kun je het snelst terecht? Waar geldt een wachttijd of een patiëntenstop? En hoe vraag je een second opinion aan over uw diagnose? De Zorgcoaches van onze afdeling Zorgbemiddeling helpen bij deze vragen en bemiddelen onze verzekerden naar ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Ook beantwoorden ze alle vragen over het hele traject vanaf verwijzing tot ontslag uit het ziekenhuis of de GGZ-instelling. Onze Zorgregelaars begeleiden onze verzekerden vervolgens bij vragen over zorg en ondersteuning thuis en vervolgopnamen voor herstel en revalidatie.

Ook als huisarts kunt u gebruik maken van de ondersteuning van onze afdeling Zorgbemiddeling. Met name als het gaat om het regelen van thuiszorg (wijkverpleging) kunnen zij u adviseren of u ontlasten door dat thuiszorgproces voor uw patiënt te coördineren. We weten dat er regio’s zijn die te maken hebben met personeelstekorten in de thuiszorg. Het is daar niet gemakkelijk om de zorg voor een patiënt onder te brengen. Transferafdelingen van ziekenhuizen weten ons vaak al te vinden maar dat geldt nog niet voor alle huisartsen. Onze afdeling Zorgbemiddeling is bereikbaar via telefoonnummer 071 364 02 80. Zie de website voor meer informatie.

Update van de Vektis Praktijkspiegel is beschikbaar

De Vektis Praktijkspiegel 2019 (update sinds 15 april) biedt u inzicht in het zorggebruik van uw eigen patiënten in vergelijking met het regionale of landelijke beeld. Zilveren Kruis stimuleert het gebruik hiervan en u kunt hiervoor de Prestatie Spiegelinformatie contracteren via het portaal.

In 2018 heeft 49% van de door Zilveren Kruis gecontracteerde huisartspraktijken de Praktijkspiegel gedownload. Wij nodigen u uit om de Praktijkspiegel te downloaden en te bespreken met enkele collega’s. Zeker wanneer u de Prestatie Spiegelinformatie heeft afgesloten. Om de inzet van de Praktijkspiegel te optimaliseren informeren wij in het najaar bij een aantal praktijken hoe het gebruik van de spiegel heeft bijgedragen aan gepast gebruik van de zorg.

Meekijkconsultatie Rotterdam wint Challenge prijs InEen

Huisartsenorganisaties uit Rotterdam hebben met het project ‘Specialistische meekijkconsultatie in de huisartsenpraktijk’ de Challenge van InEen gewonnen. Onder de genomineerden waren drie goede voorbeelden van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Het Meekijkconsult is in september 2016 als pilot gestart en richt zich op het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de tweede lijn. Vooral door het verhogen van de deskundigheid van de eerste lijn. Inmiddels doet één derde van de huisartsenpraktijken, alle ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra uit de regio Rotterdam mee aan dit initiatief. Huisartsen hebben hierdoor de mogelijkheid om een medisch specialist of kaderarts te raadplegen. Dat kan op een voor hen passende wijze: digitaal of fysiek. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en zowel huisarts als specialist ontvangen een vergoeding. Meer informatie leest u op InEen.