Nieuwsbrief november 2022

In deze nieuwsbrief leest u over de geïndexeerde tarieven van uw overeenkomst. Ook staat de nieuwe versie ‘Tarieven huisartsenzorg 2023’ voor u klaar.

Verder ziet u de volgende onderwerpen terug:

 • Uw beleid POH-s in 2023 veranderen? Geef dit door in het portaal.
 • Er komt budget vrij voor ‘meer tijd voor de patiënt’ (MTVP) in 2023
 • Brainstormen met huisartsen, LHV en InEen voor 2024 en later
 • Onderzoek naar hoe u onze samenwerking ervaart: luister beter!
 • Neemt u (tijdelijk) geen nieuwe patiënten aan? Zet het in VECOZO
 • Kijktip: wat doet armoede met je lichaam en geest?

Uw tarieven 2023 zijn verhoogd

Deze zijn verwerkt in uw 2-jarige overeenkomst. Zoals in het 'Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2022-2023' staat, indexeren we uw tarieven voor 2023.

Goed om te weten! Half november ontvangt u bericht van VECOZO. Dan heeft u de mogelijkheid uw aangepaste overeenkomst te accepteren.

De nieuwe lijst 'Tarieven huisartsenzorg 2023' staat voor u klaar

U vindt deze onder 'Aanvullingen' bij Contract voor huisartsen. In de nieuwe tarieven is de NZa verhoging vanwege o.a. de inflatie verwerkt.

Uw beleid POH-s in 2023 veranderen?

Geef dit vóór 1 januari 2023 door in VECOZO. Begin dit jaar koos u voor een beleid POH-s voor 2 jaar. We krijgen echter signalen van huisartsen dat zij liever voor de andere optie kiezen. Vandaar dat wij u de ruimte bieden om over te stappen. De 2 opties voor 2023 zijn:

 1. Kiest u voor het beleid POH-s 2022-2023?
  Dan declareert de POH-s buiten de ketenzorg. U ontvangt een
  aanvullend bedrag voor de indirecte en niet-patiëntgebonden tijd.

 2. Kiest u voor beleid POH-s 2020-2021?
  U ontvangt de gemaximeerde vaste vergoeding voor de POH-s.

De uitgebreide toelichting leest u terug in de nieuwsbrief van februari.

U krijgt 15 november bericht van VECOZO. Vanaf dan staat de vragenlijst open en kunt u tot uiterlijk 1 januari 2023 eenvoudig uw keuze aanpassen. Goed om te weten! Houdt u uw huidige beleid dan hoeft u niets te doen.

Bent u huisarts in Friesland? Dan ontvangt u apart bericht om een keuze te maken. Dit komt door de (administratieve) samenvoeging met De Friesland.

Er komt budget vrij voor 'meer tijd voor de patiënt' (MTVP) in 2023

Dat staat in het integraal zorgakkoord (IZA). Zorgverzekeraars Nederland en branchepartijen bespreken nu hoe we dit inzetten. Zodra bekend is wat dit voor u betekent, hoort u natuurlijk van ons.

Brainstormen met huisartsen en regio-organisaties voor 2024 en later

Daar zijn we blij mee. Op meerdere plekken in het land zijn we met elkaar in gesprek. Dit zijn soms pittige gesprekken, maar we bouwen samen verder aan huisartsenzorg als sterke basis. Ook de kansen van digitalisering en de rol van de regio organisatie komen voorbij. Maar denk ook aan uw zorgen over de wachtlijsten in de GGZ, de administratiedruk en de toegenomen ANW-last. We gaan door met deze sessies om te bepalen wat het betekent voor straks en later.

Sinds maart vragen wij elke dag een aantal huisartsen hoe zij onze samenwerking ervaren

Misschien ontving u hiervoor al een uitnodiging. Dankzij uw feedback kunnen wij continu verbeteren. We kregen al veel reacties. Hartelijk dank daarvoor! De algemene deler is wel: luister beter. Dat nemen we zeker ter harte. Zo werken we gezamenlijk aan de verbetering van ons digitaal contracteerproces. En aan oplossingen voor opvolgingsvraagstukken voor praktijkhouders. U blijft over de voortgang op de hoogte via deze nieuwsbrief.

Neemt u (tijdelijk) geen nieuwe patiënten aan? Zet het in VECOZO

Zo blijft voor onze verzekerden de informatie in Zorgzoeker up to date. Als u wel weer ruimte heeft voor nieuwe patiënten, past u dat eenvoudig weer in VECOZO aan.

Kijktip: wat doet armoede met je lichaam en geest?

Huisarts en onderzoeker Feia Hemke was te gast bij het TV programma Atlas. Zij vertelt wat armoede doet met lichaam en geest. Zowel bij kinderen als volwassenen. Het doel van de uitzending is met name bewustwording creëren.

Kijk de uitzending terug