Nieuwsbrief maart 2021: voorschrijven medicatie

In deze nieuwsbrief informeren we u over onderwerpen gerelateerd aan het voorschrijven van medicatie:

  • Insuline aspart maakt deel uit van het preferentiebeleid van Zilveren Kruis
  • De omzetting van het andere merk insuline kan impactvol zijn voor patiënten
  • Ons huidig preferentiebeleid op longmedicatie is niet strijdig met longformularia
  • Keuze voor medicament en device ligt bij de voorschrijver
  • Voor Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) meten we het hele jaar

Insuline aspart maakt deel uit van het preferentiebeleid van Zilveren Kruis

Insuline aspart (merknaam: Novorapid) maakt vanaf april 2021 deel uit van ons preferente assortiment. Dit betekent dat een groot gedeelte van onze klanten de komende tijd moet overstappen van Novorapid op het door ons aangewezen biosimilar van Sanofi / Genzyme.

De omzetting van het merk insuline kan impactvol zijn voor patiënten

Wij vinden het dan ook belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Zilveren Kruis gaat daarom uit van de aandachtspunten die de Nederlandse Diabetes Federatie in haar switchprotocol heeft benoemd. We hebben apotheekhoudenden daarom recent uitgebreid geïnformeerd over deze omzetting en de voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen.

De belangrijkste punten daarbij zijn dat Zilveren Kruis uitgaat van een overgangstermijn van drie maanden vanaf 1 april 2021, om de betrokken klanten zorgvuldig om te zetten naar het voorkeursproduct van Sanofi / Genzyme. Ook nemen we de aandachtspunten die de Nederlandse Diabetes Federatie hierover heeft geformuleerd in acht. Daaruit volgt onder meer dat patiënten die jonger zijn dan achttien jaar, zwanger zijn (of willen worden) en gebruikers van insulinepompjes niet omgezet hoeven te worden.

Ons huidig preferentiebeleid op longmedicatie is niet strijdig met longformularia

Zilveren Kruis voert een klassiek preferentiebeleid op longmedicatie waarbij er altijd een 1 op 1 uitwisselbaarheid is tussen producten. Het gaat daarbij in de regel om een spécialité dat zijn patent heeft verloren en waarvan er uitwisselbare generieke producten op de markt zijn gekomen. Voor longmedicatie is dat beperkt het geval en betreft het veelal aërosols, maar sinds kort ook de eerste droogpoederinhalatoren.

Daar waar Zilveren Kruis een preferente leverancier heeft aangewezen, moet dat voor de apotheekhoudende altijd leidend zijn in de verstrekking van een bepaald merk aan onze klanten. Dit is niet strijdig met een formularium, omdat er in de die gevallen altijd sprake is van een directe uitwisselbaarheid tussen de medicatie en het bijbehorende device van de verschillende merken.

Keuze voor medicament en device ligt bij de voorschrijver

Eventueel kan er onder een preferentiebeleid óók een sturing worden verstaan naar bepaalde therapeutische groepen of zelfs devices. Zilveren Kruis laat die keuzes vooralsnog bij de behandelaars en wil niet op de stoel van de voorschrijver zitten. We gaan ervan uit dat de voorschrijver de beste keuze maakt voor onze klant en dat die keuze ook doelmatig is. Wanneer de arts het gekozen medicament vervolgens merkloos (generiek) voorschrijft dan kan de apotheker op basis van het preferentiebeleid van Zilveren Kruis daar het juiste merk bij afleveren. Het is in dat verband goed om te weten dat Zilveren Kruis vanaf dit jaar ook droogpoederinhalatoren in haar preferentiebeleid heeft verwerkt: zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de salmeterol/fluticason ‘Diskus’ moet worden afgeleverd van het merk Glenmark of Prolepha.

Voor Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) meten we het hele jaar

Voorheen vond de meting plaats over de eerste 3 kwartalen. De reden hiervoor was om huisartsen de gelegenheid te geven om nog hetzelfde jaar te declareren. Dit blijkt niet haalbaar, want het Nivel levert de data na afloop van het jaar aan en neemt daarbij alle kwartalen mee. Dit maakt dat we hebben besloten om voor 2021 over alle 4 de kwartalen te meten.

Deze toevoeging en andere informatie over de doorontwikkeling van FGV is verwerkt in de Bijlage Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2020-2021. In het beleid staat ook uitleg over de 2 nieuwe indicatoren die voor 2021 zijn toegevoegd, dat zijn FGV2 (diagnose) en FGV3 (long). We informeerden u hierover eerder via onze nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.