Nieuwsbrief maart 2021

In deze nieuwsbrief informeren we u over de volgende onderwerpen:

 • Het tarief voor blaaskatheter verhogen we per 1 april 2021
 • Voor eerstelijnsdiagnostiek gaan we selectief inkopen
 • Onze beleidsvoornemens voor de huisartsenzorg zijn getoetst
 • Voor gepast gebruik van zorg zetten we spiegelinformatie in
 • De (on)mogelijkheden voor thuiszorg in palliatieve situaties
 • We vergoeden het nieuwe GLI programma ‘Samen Sportief in Beweging’

Het tarief voor blaaskatheter verhogen we per 1 april 2021

In het nieuwsbericht van december 2020 informeerden we u over de aanpassing van het inkoopbeleid hulpmiddelen en de gevolgen voor uw praktijk. Er is nu ook een Q&A over de beleidswijziging hulpmiddelen te vinden op onze website. Daarnaast waren de ontwikkelingen aanleiding voor het herijken van het tarief voor een blaaskatheter. Het tarief voor de prestatie 12906 materiaalkosten blaaskatheter wordt per 1 april 2021 verhoogd. Het nieuwe tarief is €21,05 en gaat in per 1 april 2021. Het huidige tarief van €12,92 geldt van 1 januari 2021 tot 1 april 2021.

Voor eerstelijnsdiagnostiek gaan we selectief inkopen

We hanteren voor 2022-2023 een selectief inkoopbeleid voor eerstelijnsdiagnostiek in de regio’s waar we de preferente zorgverzekeraar zijn. Dit nieuwe inkoopbeleid geldt voor drie specialismen binnen eerstelijnsdiagnostiek: klinische chemie, microbiologie en pathologie.

Wij vragen u om onze verzekerden vanaf 2022 door te verwijzen naar een geselecteerde aanbieder. Eind 2021 informeren wij u en onze verzekerden over de gecontracteerde aanbieders. We begrijpen dat dit gevolgen heeft voor uw werk als huisarts. Om die reden spraken we onlangs uitvoerig met een aantal huisartsen, enkele regio-organisaties en uw branchevereniging. Zie de website voor meer informatie.

Onze beleidsvoornemens voor de huisartsenzorg zijn getoetst

Op 1 april 2021 publiceren wij het 2-jarige inkoopbeleid voor Huisartsenzorg en Organisatie & Infrastructuur. We streven ernaar dat het beleid aansluit bij de wensen van de verzekerde, uw werkzaamheden als huisarts en de visie vanuit Zilveren Kruis. Om de beleidsvoornemens te scherpen spraken we in januari en februari met onze verzekerdenraad, uw brancheverenigingen, een aantal regio-organisaties en huisartsen.

Voor gepast gebruik van zorg zetten we spiegelinformatie in

We willen zorgvuldig omgaan met zorgkosten en vind gepast -en doelmatig gebruik van zorg belangrijk. Op dit moment wordt spiegelinformatie op twee manieren ingezet bij de gecontracteerde huisartsen:

 1. We stimuleren de Vektis Praktijkspiegel door het aanbieden van de prestatie Spiegelinformatie

  De feiten en cijfers uit de praktijkspiegel geven de huisarts inzicht in de werkelijk gemaakte zorgkosten per ingeschreven patiënt ten opzichte van de verwachte zorgkosten voor dezelfde populatie. Het bespreken van deze inzichten onder elkaar leidt mogelijk tot meer gepast gebruik van zorg.

 2. De afdeling Naleving en Controle is gestart met het verstrekken van spiegelinformatie

  Zilveren Kruis maakt daarmee in haar controle processen de beweging naar preventie. Door inzicht te geven in declaratiegedrag kunnen controles worden voorkomen. De onderwerpen in de spiegelinformatie kunnen gaan over gepast gebruik, feitelijke levering en doelmatigheid. De huisarts kan eventuele foutieve of sterk afwijkende declaraties zelf corrigeren en naar de toekomst aanpassen.

De (on)mogelijkheden voor thuiszorg in palliatieve situaties

Wij krijgen signalen dat patiënten soms onjuiste informatie van hun huisarts krijgen over de mogelijkheden voor zorg in palliatieve situaties. Zilveren Kruis vergoedt palliatieve thuiszorg (PTZ) conform de richtlijnen van de beroepsgroep, de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de duiding van het Zorginstituut.

Dit betekent dat alleen de directe contacttijd van de zorgverlener met de cliënt voor vergoeding in aanmerking komt. De momenten waarop de cliënt rust of slaapt en de zorgverleners enkel aanwezig zijn kunnen niet worden geïndiceerd. De term 24-uurszorg is daarom in afstemming met alle partijen in het zorgveld afgeschaft, omdat dit voor verwarring zorgt. Er kan bijvoorbeeld wel zorg geïndiceerd worden voor het actief monitoren van vitale lichaamsfuncties bij gevaar voor verstikking, bloeding of vergelijkbaar acuut gevaar. Graag uw aandacht hiervoor, meer informatie over dit onderwerp leest u op onze website.

We vergoeden het nieuwe GLI programma ‘Samen Sportief in Beweging’

Naast Beweegkuur GLI, Slimmer en COOL is nu ook Samen Sportief in Beweging’ (SSiB) vergoede zorg. SSiB is specifiek gericht op mensen met een lagere sociaal economische status, die slecht scoren op gezondheidsbeleving en gezondheidsvaardigheden. De samenwerking met de gemeente is een belangrijk onderdeel. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan per mail contact met ons op via zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. De informatie uit deze nieuwsbrief plaatsen we ook op onze website.