Nieuwbrief augustus 2022

In dit nieuwsoverzicht voor huisartsen leest u het laatste nieuws en achtergrondinformatie over actuele onderwerpen.

Over de volgende onderwerpen kunt u lezen in deze nieuwsbrief

  • 24-uurs bloeddrukmeting, 30-minuten meting of thuismeting kunt u declareren met code 13008
  • U kunt een spoedkatheter declareren
  • U hoeft geen verwijsbrief te schrijven voor een diabetes patiënt naar de pedicure
  • Transmurale Inspiratie dag Utrecht 

24-uurs bloeddrukmeting, 30-minuten meting of thuismeting kunt u declareren met code 13008

U mag voor 1 verrichting per keer de 24-uurs bloeddrukmeting, de 30-minuten meting of de geprotocolleerde thuismeting declareren. Maximaal 2 keer per verzekerde per kalenderjaar. Gebruik hiervoor code 13008. De keuzemogelijkheden zijn een uitbreiding van ons beleid ten opzichte van 2021 – 2022.

Wij hopen de vragen die hierover waren voldoende te hebben beantwoord.

U kunt een spoedkatheter declareren

Er kan zich een spoedsituatie voordoen om een katheter in te brengen. En er geen tijd is deze te bestellen bij een medisch speciaalzaak. Dan ontvangt u een vergoeding voor de totale kostprijs van de spoedkatheter. Declareer het bedrag met prestatiecode 12906.

U hoeft geen verwijsbrief te schrijven voor een diabetes patiënt naar de pedicure

Binnen de ketenzorg valt dit namelijk binnen de behandeling en de hierover gemaakte tariefafspraken.

Transmurale Inspiratie dag Utrecht

Op 15 april was de eerste Utrechtse Transmurale Inspiratie dag door en voor huisartsen vanuit HUS, RegiozorgNu en Unicum en specialisten vanuit Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis. Daarnaast waren ook directies/besturen van deze organisaties vertegenwoordigd evenals Zilveren Kruis. Doel van de dag was input te verzamelen voor het organiseren van de ‘juiste zorg op de juiste plek’ om op basis daarvan tot een gezamenlijke regionale ‘JZOJP-agenda’ te komen. Door de ca. 70 deelnemers is er in verschillende groepen gebrainstormd om te komen tot projectideeën, deels over specialisme specifieke onderwerpen en deels over meer overstijgende thema’s. De huisartsendeelnemers bleken m.n. geïnteresseerd in uitbreiding teleconsultatie, 1elijns röntgendiagnostiek tijdens ANW, digitale patiëntbespreking en 1.5 lijns spreekuren (o.a. menopauze, buikklachten). Een vruchtbare inspiratiedag. De plannen worden nu uitgewerkt en in het najaar, bij de 2e Inspiratie dag, is het de bedoeling dat er concrete stappen naar realisatie gemaakt zijn.