Nieuwsbrief juli 2019

Op 1 juli publiceerden we het inkoopbeleid voor vergoedingen en prestaties. We voerden in de eerste helft van 2019 gesprekken met zorgprofessionals en brancheorganisaties over de invulling van het hoofdlijnenakkoord.

Op 1 juli publiceerden we het inkoopbeleid voor vergoedingen en prestaties

We voerden in de eerste helft van 2019 gesprekken met zorgprofessionals en brancheorganisaties over de invulling van het hoofdlijnenakkoord. Het onderwerp ‘meer tijd voor de patiënt’ heeft hoge prioriteit. Om die reden besteden we een deel van de groeiruimte aan het basisteam van de huisartsenpraktijk. We verruimen het aantal uren voor de POH-S. Daarnaast komt er bekostiging per regio beschikbaar voor verschillende onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord: ‘meer tijd voor de patiënt’, ‘zorg voor kwetsbare groepen’, ‘zorg in ANW’, ’versterken van de organisatiegraad’, 'digitalisering & ICT’, ‘arbeidsmarktproblematiek’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’. We besteden de volledige groeiruimte (1,5% in 2020 en 2% in 2021) aan de genoemde onderwerpen

Deze en enkele andere wijzigingen zijn terug te vinden in het Inkoopdocument Huisartsenzorg (pdf) en de Bijlagen met de S3 prestaties en vergoedingen (pdf).

We herzien ons beleid voor CVRM in lijn met de nieuwe multidisciplinaire richtlijn

In de 1 april publicatie van het Inkoopbeleid Chronische zorg beperkten wij de integrale bekostiging van de CVRM groep tot patiënten met Hart- en Vaatziekten (HVZ). Na deze publicatie is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor CRVM gepubliceerd. Deze richtlijn maakt geen onderscheid tussen HVZ- en VVR-patiënten en deelt CVRM in naar risicocategorieën. Hierbij is programmatische zorg voor bepaalde risicogroepen aangewezen. Wij zien dan ook af van het besluit om de huidige VVR groep volledig buiten de integrale bekostiging te houden.

Meer informatie leest u in het Inkoopbeleid Chronische zorg (pdf). Ook zijn op 1 juli de aanvullende inkoopvoorwaarden voor de diverse ketens gepubliceerd, deze staan in hetzelfde document. Heeft u vragen over het inkoopbeleid, neemt dan gerust contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie op de website van Zilveren Kruis.

Voor niet-gecontracteerde paramedische zorg is geen verwijzing meer nodig

Zilveren Kruis dringt overbodige regeldruk in de zorg verder terug. Voor niet-gecontracteerde paramedische zorg was tot op heden een verwijzing nodig. Voor verzekerden is het nu niet meer nodig om eerst een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te vragen. Zo krijgen zij sneller de juiste zorg en hebben zorgverleners meer tijd voor de patiënt. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht.

100% GGZ-online behandeling is een alternatief voor wachttijden in de GGZ

De wachttijden problematiek in de GGZ is een actueel probleem. Wist u dat patiënten met een psychologische hulpvraag ook volledige online behandeling kunnen krijgen? Patiënten komen dan niet op een wachtlijst en kunnen vrijwel meteen geholpen worden. U kunt patiënten die meer willen weten, verwijzen naar onze zorgcoaches van de afdeling zorgbemiddeling. Zij informeren onze verzekerden met een psychologische hulpvraag sinds begin dit jaar over de mogelijkheid van 100% GGZ-online behandelingen. Denk hierbij aan behandelingen die verlopen via videobellen en het online uitvoeren van opdrachten. Voor meer informatie kunt u hier terecht. U kunt hier o.a. de video bekijken waarin ex-patiënten Claire en Tess vertellen over hun persoonlijke ervaringen met 100% online psychologische hulp.

Afdeling zorgbemiddeling van Zilveren Kruis is er ook voor u!

U kunt de Zorgcoaches van onze afdeling zorgbemiddeling niet alleen inzetten voor GGZ-online bemiddeling maar ook voor andere behandelingen waarvoor wachtlijsten zijn. U hoeft niet zelf te bellen naar bijvoorbeeld ziekenhuizen om een patiënt (sneller) te laten behandelen. Onze zorgcoaches nemen ook dit werk voor u uit handen. Dat scheelt u kostbare tijd. En het levert u meer tijd voor zorg op. Hier leest u meer over de rol van onze zorgcoaches.

Interessante nieuwsberichten

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact met ons op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.