Nieuwsbrief december 2020

In deze nieuwsbrief informeren we u over 2 onderwerpen: nieuwe indicatoren voor Formulariumgericht Voorschrijven 2021 én hulpmiddelen (DISVV) via medisch speciaalzaken in 2021.

Nieuwe indicatoren voor Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) 2021

De huidige indicator is FVG1-eerste voorschrift, we toetsen in hoeverre u een geneesmiddel voorschrijft uit het gebruikte formularium. Vanaf 2021 komen daar FGV2-diagnose en FGV3-long bij. FGV2-diagnose toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie. FGV3-long toetst – bij eerste voorschriften van longmedicatie – of er een toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte formularium. FGV3-long wordt alleen getoetst als de huisarts gebruik maakt van een specifiek longformularium of een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD. Deze nieuwe indicatoren zijn door het Nivel ontwikkeld, in samenwerking met de zorgverzekeraars, de LHV, de softwareleveranciers en vertegenwoordigers van de formularia. De wijze van aanleveren van de voorschrijfgegevens blijft ongewijzigd.

Hulpmiddelen (DISVV) via medisch speciaalzaken in 2021

In de vorige editie van de nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de aanpassing van het inkoopbeleid hulpmiddelen. Dit nieuwe inkoopbeleid heeft ook gevolgen voor uw praktijk. Daarom ontvangt u in deze nieuwsbrief aanvullende informatie.

Voor 2021 hebben we contractafspraken gemaakt met medisch speciaalzaken over het leveren van hulpmiddelen. Het gaat om diabetesmateriaal, incontinentiemateriaal (absorberend en/of afvoerend), stomamateriaal, verbandmiddelen en drinkvoeding (DISVV). Verzekerden kunnen in 2021 voor deze hulpmiddelen niet meer bij hun apotheek terecht. De medisch speciaalzaken waarmee wij afspraken hebben gemaakt zijn te vinden op zk.nl/zorgzoeker.

Op dit moment bestellen al ruim 300.000 verzekerden hun hulpmiddelen via een medisch speciaalzaak. In 2021 zullen nog ongeveer 200.000 verzekerden dat gaan doen. De medisch speciaalzaken hebben gespecialiseerde, BIG-geregistreerde verpleegkundigen in dienst die verzekerden ondersteunen. Hieronder beschrijven we wat er verandert voor een verzekerde en voor u als huisarts.

Wat verandert er voor een verzekerde die een hulpmiddel gebruikt?

Een verzekerde die gebruik maakt van een hulpmiddel (de volledige lijst met hulpmiddelen staat hier) neemt vanaf 1 januari 2021 telefonisch contact op met de medisch speciaalzaak en geeft de bestelling voor hulpmiddelen door. Dat kan ook via internet (of soms zelfs via een app). De verzekerde ontvangt zijn hulpmiddelen dan binnen 24 uur thuis geleverd. Ook voor spoedzorg zijn er goede afspraken. Dan is bezorging nog sneller (binnen 6 uur). De gecontracteerde medisch speciaalzaken sturen de rekening rechtstreeks naar Zilveren Kruis. De verzekerde hoeft het dus niet eerst zelf te betalen.

Verzekerden die al gebruik maakten van een hulpmiddel DISVV zijn begin november proactief geïnformeerd over deze wijziging. Onze verzekerden vinden alle informatie op zk.nl/hulpmiddelen-online en op de zorgzoeker van Zilveren Kruis staat vermeld welke aanbieders zijn gecontracteerd.

Hoe zit het met spoedleveringen van benodigde hulpmiddelen DISVV?

De medisch speciaalzaak bezorgt spoedleveringen van benodigde hulpmiddelen binnen 6 uur op het verblijfadres in Nederland van de verzekerde. In de volgende situaties is sprake van spoed:

  • onvoorzien/niet-planbaar ontslag uit het ziekenhuis
  • niet-planbare zorg in de thuissituatie (bijvoorbeeld een terminale cliënt)
  • storing of calamiteit (dit wordt door de gecontracteerde medisch speciaalzaak beoordeeld in overleg met de verzekerde)

Bestelt een verzekerde zijn hulpmiddelen in 2021 toch bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts?

Dan worden de kosten van het hulpmiddel mogelijk niet meer volledig vergoed. De verzekerde krijgt dan nog 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. De verzekerde betaalt in dat geval dus een deel van de kosten zelf.

Wat betekent het nieuwe inkoopbeleid hulpmiddelen voor u als huisarts?

Het verstrekken van katheters in spoedsituaties of verbandmiddelen die in de huisartsenpraktijk worden ingezet, vallen onder de huisartsenzorg. Bijvoorbeeld een katheter bij urineretentie of verbandmateriaal bij een acute wond. Als het gaat om chronisch gebruik van een katheter of langdurige wondzorg, dan kan de verzekerde het betreffende hulpmiddel bestellen bij een gecontracteerde medisch speciaalzaak.

Waar kan de huisarts een katheter in spoedsituaties of verbandmateriaal bij een acute wond bestellen?

De huisarts is vrij in de keuze voor een leverancier, net zoals dat geldt voor de overige praktijkbenodigdheden van de huisarts. De huisarts kan deze kosten declareren op naam van de verzekerde onder verbruiksmaterialen blaaskatheter en een consult.

Hoe gaat het met spoedleveringen in de terminale fase als de patiënt vanuit een zorgorganisatie naar huis gaat?

In deze situatie plaatst de verpleegkundige van de zorgorganisatie een spoedbestelling bij de medisch speciaalzaak. Deze bestelling wordt met de hoogste prioriteit behandeld en binnen enkele uren (maximaal 6 uur) geleverd. Het is gebruikelijk dat de instelling medische hulpmiddelen meegeeft aan de patiënt om deze periode te overbruggen.

Hoe gaat het met spoedleveringen in de terminale fase in de thuissituatie?

Er kan een beroep gedaan worden op de 24/7 service van de medisch speciaalzaak waarbij de hulpmiddelen binnen 6 uur geleverd worden.

Hoe gaat het met (spoed) leveringen bij opname/verblijf in een hospice?

Een hospice heeft voor dit soort gevallen een noodvoorraad. Indien nodig kan ook de hospice 24/7 een spoedorder plaatsen bij de medisch speciaalzaak, deze wordt dan binnen 6 uur geleverd.

Heeft u nog vragen?

We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.