Maatregelen corona

Zorgverzekeraars Nederland en uw beroepsverenigingen maakten op donderdag 16 april de extra financiële maatregelen vanwege de corona-uitbraak bekend. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) neemt de afspraken op in de regelgeving. Deze maatregelen zijn erop gericht de effecten van de corona-uitbraak voor huisartsen financieel te neutraliseren. Daardoor kunt u de volle aandacht aan uw patiënten blijven geven in deze heftige periode. We begrijpen de enorme impact op uw werk. We zetten de verschillende maatregelen in deze nieuwsbrief voor u op een rijtje. Het volledige bericht met de afspraken leest u in het nieuwsbericht op zn.nl.

Huisartsenpraktijken

Opslag van 10 euro per patiënt

Deze opslag is een tegemoetkoming voor omzetderving en meerkosten. Vanaf nu kunt u de opslag declareren op de prestatiecode 11701 (peildatum 1 april 2020). Deze opslag geldt per ingeschreven patiënt voor het 2e kwartaal. Zie het overzicht van de afspraken (pdf).

Het bedrag is gebaseerd op een eerste inschatting van de financiële gevolgen van de uitbraak. Op basis hiervan wordt vastgesteld of de opslag aansluit bij de werkelijke omzetderving en aanvullende kosten. De zorgverzekeraars en uw brancheorganisaties werken nader uit hoe de werkelijke omzetderving en kosten bepaald en verwerkt worden. 

Prestatie ‘visite intensieve zorg’

Voor visites aan huis bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus mag de huisarts de prestatie ‘visite intensieve zorg’ (13034) in rekening brengen. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Coulance bij contractafspraken

Kunt u de contractafspraken of onderdelen daarvan als gevolg van de corona-uitbraak niet nakomen? Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken daar coulant mee om te gaan. Zie de afspraken over de coulance (pdf).

Huisartsenposten

Opslag voor extra capaciteit in ANW-uren

Huisartsenposten en zorgverzekeraars kunnen een opslag toepassen van maximaal € 15,- bovenop het reguliere ANW-uurtarief. Dit is voor de extra huisartsencapaciteit bovenop het reguliere rooster, die in de ANW-uren nodig is als gevolg van de corona-uitbraak

Aanpassing van het budget

Ook deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Huisartsenposten en zorgverzekeraars kunnen gezamenlijk een tussentijdse aanpassing van het budget indienen bij de NZa voor extra kosten en minder inkomsten in de ANW-uren.

Corona locaties

Regelingen voor extra corona locaties

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben daarnaast afgesproken dat aanvullende kosten voor de inrichting van extra locaties voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met corona, onder voorwaarden vergoed worden. Dit kan op basis van een regionale afspraak in ROAZ-verband. Zie de uitgebreide afspraken hierover (pdf).

Voor patiëntcontact wordt een passantentarief in rekening gebracht als de zorg overdag wordt geleverd vanuit een huisartsenpost of een regionaal samenwerkingsverband. Het passantentarief kan ook in rekening worden gebracht als de patiënt wordt gezien door een andere arts dan zijn of haar eigen huisarts. Bij de extra locaties kunnen consulten op de gebruikelijke wijze worden gedeclareerd.

Aanpassen bestaande budgetafspraken

Resterende kosten verrekenen we met bestaande budgetafspraken van de huisartsenpost of regionaal samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat de benodigde huisartsencapaciteit op de extra locatie in principe niet aanvullend wordt vergoed. Hiervoor wordt u gecompenseerd via de opslag op het inschrijftarief. 

Heeft u nog vragen?

Met deze regelingen kunt u de noodzakelijke maatregelen treffen en u volledig richten op het verlenen van zorg, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Dreigt u onverhoopt toch in de problemen komen, of heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. We wensen u veel succes en sterkte met uw zorgtaak in deze bijzondere tijd!