Financiering vaststellingstestenĀ  COVID-19

Sinds vorige week kan de vaststellingstest voor COVID-19 veelvuldig worden ingezet. Deze test wordt bekostigd vanuit het OGZ Openbare Gezondheidszorgbudget.

Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico van de patiënt

Een uitzondering hierop is diagnostiek binnen ziekenhuis- en Wlz-instelling voor (klinische) patiënten en zorgmedewerkers.

Vaststellingstesten worden vergoed bij de GGD of laboratoria die een contract hebben met de GGD

De GGD coördineert op verzoek van de overheid de logistiek en afspraken over vaststellingstesten in de regio. Als zorgverzekeraar maken wij geen afspraken met de laboratoria.

Wanneer een huisarts patiënten met klachten wil doorverwijzen voor een vaststellingstest, kan deze huisarts:

  • doorverwijzen naar de lokale GGD óf
  • deze diagnostiek aanvragen bij een laboratorium waarmee de lokale GGD een contract heeft afgesloten. Een huisarts kan hiervoor contact opnemen met de lokale GGD.

Wanneer andere laboratoria de test uitvoeren, wordt dit niet vergoed door de GGD.

Mensen met klachten kunnen ook zelf direct contact opnemen met de GGD via het landelijke telefoonnummer: 0800 1202