Beleidsverduidelijking prestatie 'Samenwerking rondom kwetsbare ouderen'

Voor de huisartsen die de prestatie Samenwerking rondom kwetsbare ouderen in 2022-2023 individueel contracteren, gelden specifiek hiervoor de voorwaarden uit het Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2020-2021.

De voorwaarden blijven gelijk

Dit beleid staat op onze website. De voorwaarden blijven dus gelijk voor deze huisartsen. Dit is in overleg met uw branchepartij toegevoegd en staat vermeld in het Inkoopbeleid O&I 2022-2023.