3e extra nieuwsbericht POH-s

Op 2 en 18 februari 2022 informeerden we u over de keuzemogelijkheid tussen het huidige en het vorige POH-s beleid van Zilveren Kruis. In dit nieuwsbericht informeren we u over de compensatie voor het 1e kwartaal van 2022 en leest u de instructie voor de contractaanpassing in het VECOZO portaal. Huisartsen gevestigd in Friesland ontvangen apart bericht.

Compensatie voor POH-s inzet 1e kwartaal 2022

U kunt volledige compensatie ontvangen voor uw POH-s inzet in het 1e kwartaal 2022. Deze compensatie geldt wanneer u kiest voor het vorige POH-s beleid (2020-2021). Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van 18 februari. We hebben de compensatiemethode inmiddels vastgesteld. Daarbij hebben we rekening gehouden met de signalen vanuit huisartsen.

We hebben gekozen voor een ruime en eenvoudige compensatiesystematiek. U krijgt voor het 1e kwartaal van 2022 een aanvulling tot 100% van uw vaste POH-s bekostiging. Uw vaste bekostiging is dan gelijk aan het vorige POH-s beleid. We baseren het bedrag op het aantal patiënten in uw praktijk op 1 januari 2022. Deze aanvulling ontvangt u ongeacht de reeds door uw POH-s gedeclareerde consulten en verrichtingen. Concreet betekent dit dat we uw vaste bekostiging van 15% (volgens het huidige POH-s beleid) aanvullen tot 100%.

Om dubbele bekostiging zoveel mogelijk tegen te gaan, verzoeken we u om vanaf nu uw POH-s geen consulten en verrichtingen meer te laten declareren. Dit geldt uiteraard alleen voor de huisartsen die kiezen voor het vorige POH-s beleid. Kiest u niet voor een overstap per 1 april 2022 naar het vorige
POH-s beleid, dan kan uw POH-s blijven declareren.

Het compensatiebedrag kunt u naar verwachting vanaf medio mei declareren via een S3-maatwerkafspraak. U ontvangt bericht over de hoogte van het bedrag en de manier waarop u kunt declareren. Met de keuzemogelijkheid en de compensatie willen wij recht doen aan de signalen uit het veld en de ontstane onrust onder huisartsen wegnemen.

Instructie voor uw contractaanpassing in VECOZO

Zowel voor de verhoogde tarieven voor de zorgsalarissen als de eventuele overstap naar het oude POH-s beleid is aanpassing van uw overeenkomst in VECOZO vereist. Mogelijk heeft u zelfs nog geen contract gesloten voor 2022-2023. De volgende situaties zijn denkbaar, kijk goed welke situatie aansluit bij uw wensen:

1. Kiest u voor het huidige Zilveren Kruis beleid POH-s (2022-2023)?

a. Uw praktijk heeft nog geen overeenkomst gesloten voor 2022-2023

Dan accepteert u via VECOZO eerst alsnog de initiële overeenkomst 2022-2023, ten behoeve van het 1e kwartaal 2022. Vervolgens past u vanaf 15 maart (mogelijk eerder) uw overeenkomst aan zodat u vanaf 1 april 2022 de verhoogde tarieven voor de zorgsalarissen kunt declareren.

b. Uw praktijk heeft wel al een overeenkomst 2022-2023 gesloten

Ook wanneer u niets wilt wijzigen ontvangt u een uitnodiging om uw overeenkomst vanaf 1 april aan te passen. Dat is noodzakelijk om per 1 april de verhoogde tarieven voor de zorgsalarissen te declareren.

2. Kiest u voor het vorige Zilveren Kruis beleid POH-s (2020-2021)?

a. Uw praktijk heeft nog geen overeenkomst gesloten voor 2022-2023

Dan accepteert u via VECOZO eerst alsnog de initiële overeenkomst 2022-2023, ten behoeve van het 1e kwartaal 2022. Vervolgens past u vanaf 15 maart (mogelijk eerder) uw overeenkomst aan zodat u vanaf 1 april 2022 de verhoogde tarieven voor de zorgsalarissen kunt declareren. Gelijktijdig met deze aanpassing geeft u ook uw keuze voor het vorige POH-s beleid door.

b. Uw praktijk heeft wel een overeenkomst 2022-2023 gesloten

Ook wanneer u niets wilt wijzigen ontvangt u een uitnodiging om uw overeenkomst vanaf 1 april aan te passen. Het aanpassen van de overeenkomst is noodzakelijk om per 1 april de verhoogde tarieven voor de zorgsalarissen te declareren én uw keuze voor het vorige POH-s beleid te maken.

U heeft nog geen overeenkomst gesloten (toelichting bij 1a en 2a)?

U vindt uw aanbieding in de uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Het accepteren van de overeenkomst 2022-2023 is nodig om ook over het 1e kwartaal van 2022 alle gecontracteerde tarieven en prestaties te declareren. Daarnaast is het zonder overeenkomst niet mogelijk om – wanneer van toepassing – uw praktijk te compenseren voor uw POH-s inzet over het 1e kwartaal van 2022.

Waarom hanteert Zilveren Kruis een deadline van 1 april?

Het is noodzakelijk dat u vóór 1 april 2022 uw overeenkomst aanpast in VECOZO. Alleen dan kunt u per 1 april de verhoogde tarieven en eventueel het tarief van het vorige POH-s beleid declareren. De overeenkomsten zijn alleen per kwartaal te wijzigen. Als u de overeenkomst niet aanpast vóór 1 april, kunt u uw nieuwe tarieven pas vanaf 1 juli 2022 declareren. Vergeet niet om deze nieuwe tarieven aan te passen in uw HIS.  Meer informatie leest in het nieuwsbericht van 18 februari.

De vervolgstappen voor de komende periode

  • Indien van toepassing accepteert u nog een overeenkomst voor het 1e kwartaal 2022.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangt u een bericht van VECOZO om uw overeenkomst aan te passen.
  • Tussen 15 maart (mogelijk eerder) en 31 maart past u uw overeenkomst aan in VECOZO.
  • Vanaf 1 april kunt u de verhoogde tarieven en eventueel het tarief van het vorige POH-s beleid declareren.

Heeft u nog vragen?

We hebben een speciale helpdesk ingericht om u te helpen met uw vragen over het POH-s beleid, de compensatieregeling en uw contractaanpassing in VECOZO. Op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact vindt u een overzicht van alle contactmogelijkheden en openingstijden. We helpen u graag.