Meer Tijd voor Zorg

Als huisarts wil je in de eerste plaats aandacht en goede zorg voor je patiƫnten. Dat bij dit mooie vak ook papierwerk komt kijken, is voor veel huisartsen niet meer dan logisch. De hoeveelheid administratie en onnodige consulten staat inmiddels tijd voor gewenste patiƫntenzorg in de weg. Zilveren Kruis zet zich daarom actief in om samen met huisartsen onnodige regeldruk en administratie weg te nemen. En levert daarmee een bijdrage aan Het Roer Moet Om en (Ont)regel De Zorg.

#Paarsekrokodil

Begin 2019 ontstond een groeiende golf van kritische berichten van huisartsen op Twitter die zich toespitste op één thema: toenemende regeldruk, opgelegd door zorgverzekeraars. Het ene na het andere praktijkvoorbeeld kwam met de hashtag #paarsekrokodil voorbij.

Onnodige verwijzingen afgeschaft

Zilveren Kruis heeft deze signalen direct opgepakt. We stuurden paarse krokodil-stempels naar huisartsen met het verzoek ons te helpen onnodige regels op te sporen, zodat we die kunnen aanpakken en zorgverleners meer tijd voor zorg krijgen.

Dankzij die input hebben we al verschillende onnodige verwijsbriefjes of formulieren kunnen afschaffen in de strijd tegen onnodige administratieve lasten. Daarmee helpen we zorgaanbieders om meer tijd voor hun patiënten beschikbaar te hebben. Zo zijn de volgende verwijzingen in de basisverzekering komen te vervallen in 2020:

  • Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie (18 jaar en ouder)
  • Fysiotherapie in verband met etalagebenen (18 jaar en ouder)
  • Fysiotherapie in verband met artrose van het heup- of kniegewricht (18 jaar en ouder)
  • Fysiotherapie in verband met COPD (18 jaar en ouder)
  • Logopedie
  • Diëtetiek

De volgende verwijzingen in de aanvullende verzekering komen te vervallen:

  • Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck
  • Ergotherapie

Andere voorbeelden Meer Tijd voor Zorg

Naast het afschaffen van verwijsbriefjes, is dankzij een tip van Pantein Zorggroep de orthoptist erkend als verwijzer naar de oogarts, waardoor er minder bezoek aan de huisarts nodig is voor oogpatiënten. Ook  heeft Zilveren Kruis het aantal pakketcodes in Vecozo sterk verminderd. Daardoor kunnen zorgverleners makkelijker declaraties indienen. En in de GGZ werken we met Arkin en GGZ Centraal samen aan het terugdringen van hun administratieve lasten.

Geef ons voorbeelden via Samen van Zilveren Kruis

Het terugdringen van administratieve vraagt om betrokkenheid van diverse partijen. Zilveren Kruis heeft samen met onder andere huisartsen, het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en toezichthouders hierop ingezet. Papierwerk moet om antwoord te geven op de vraag of zorg geleverd en vergoed mag worden volgens de basisverzekering. En ook of de zorg doelmatig is. Maar alle procedures en regeltjes die daaraan niet bijdragen, houden we kritisch tegen het licht.

Op Samen van Zilveren Kruis hebben we een ontmoetingsplek gecreëerd om het gesprek over onnodige regeldruk met elkaar te voeren. Wij nodigen huisartsen en andere betrokkenen uit nog meer voorbeelden van onnodige administratieve lasten aan ons door te geven. Zodat u meer tijd voor zorg krijgt.

Ga met ons in gesprek over onnodige regeldruk