Vergoeding Beschikbaarheid in bijzondere gebieden

Op deze pagina leest u over de vergoeding 'Beschikbaarheid in bijzondere gebieden'. Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

We willen beschikbaarheid van huisartsenzorg mogelijk maken

In bepaalde situaties is het voor de beschikbaarheid en continuïteit van de huisartsenzorg noodzakelijk om (tijdelijk) extra vergoeding ter beschikking te stellen. Dit doen wij in die gebieden van Nederland waar Zilveren Kruis de preferente verzekeraar is.

Deze module is beschikbaar voor huisartsenpraktijken in ‘bijzondere gebieden’

Voor de contractperiode 2024-2025 gaat het om de volgende gebieden:

A. Dunbevolkt gebied of moeilijk bereikbaar gebied
B. Geïsoleerd gebied
C. Krimpgebieden
D. Gebieden met een huisartsentekort

2. Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor deze extra vergoeding, stellen wij een aantal voorwaarden.

A. U bent huisarts in een dunbevolkt of moeilijk bereikbaar gebied en:

 • u heeft een ‘Huisartsenovereenkomst 2024-2025’ met Zilveren Kruis gesloten;
 • u heeft minimaal één patiënt die woont en op naam ingeschreven staat in het door ons aangewezen gebied;
 • u declareert de module alleen voor patiënten die wonen in Marken of Broek in Waterland.

Een dunbevolkt of moeilijk bereikbaar gebied is een gebied waar onevenredig extra reistijd nodig is voor het afleggen van visites.

B. U bent huisarts in een geïsoleerd gebied en:

 • u heeft een ‘Huisartsenovereenkomst 2024-2025’ met Zilveren Kruis gesloten;
 • u heeft structureel minder dan 1.750 ingeschreven patiënten in uw praktijk;
 • er zijn geen andere mogelijkheden om het aantal patiënten in de praktijk te vergroten. U heeft dit met alle belanghebbende partijen in de vestigingsplaats én omliggende gemeenten besproken. Daarbij staat het vast dat de vestigingsplaats van uw praktijk – in het jaar waarop de Module betrekking heeft – niet voldoende uitbreidt door het bouwen van woningen;
 • u bent geen nieuw startende huisarts in dit gebied.

Een geïsoleerd gebied is een gebied omringd door bijvoorbeeld bos, water, natuurpark of vliegveld, waardoor het niet mogelijk is dat het aantal patiënten toeneemt.

C. U bent huisarts in een krimpgebied en:

 • u heeft in 2024 of 2025 een praktijk overgenomen of vestigt zich in een krimp of anticipeer regio volgens de Indeling gemeenten en krimpregio’s en anticipeerregio’s;
 • u heeft een ‘Huisartsenovereenkomst 2024-2025’ met Zilveren Kruis gesloten;
 • u zet zich proactief in voor continuïteit en beschikbaarheid van huisartsenzorg in uw vestigingsplaats.

De vergoeding kennen wij toe tot maximaal het einde van de looptijd van de ‘huisartsenovereenkomst’ die u met ons heeft afgesloten.

D. U bent huisarts in een gebied met een huisartsentekort en:

 •  u heeft een ‘Huisartsenovereenkomst 2024-2025’ met Zilveren Kruis gesloten;
 • een substantieel deel van de patiënten kan zich niet inschrijven en heeft ook geen uitzicht op inschrijving bij een huisarts in het betreffende gebied;
 • u heeft het tekort gemeld bij en besproken met de regio-organisatie

Voor de tijdelijke aanpak van het huisartsentekort is deze vergoeding beschikbaar. De vergoeding is bedoeld voor het anders organiseren van de huisartsenzorg in het gebied.

3. Hoe dient u uw aanvraag in?

U kunt een verzoek indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. Wij nemen dan contact met u op.

4. Hoe bepalen wij onze tarieven?

Wij maken met u een maatwerkafspraak over het tarief

Dit is een tegemoetkoming in kosten. Bij het bepalen van het tarief houden we rekening met:

 • het NZa-maximum inschrijvingstarief voor de patiënten die in uw praktijk staan ingeschreven. Specifiek gaat het om de groep patiënten tot 65 jaar, die niet wonen in een achterstandswijk (code 11115);
 • het huidige aantal ingeschreven patiënten van uw praktijk. Hierbij houden we rekening met fluctuaties van afgelopen jaren.

Bijlage Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025