Wij zetten het financieel beleid GRZ en ELV voort in 2022

Het onderzoek naar de ongewenste en niet beïnvloedbare effecten van het coronavirus op de GRZ en ELV cijfers is afgerond. Wij zien dat recente declaratie data door de impact van corona onvoldoende representatief is. Wij kiezen ervoor om hier geen financieel beleid op te baseren en zetten het beleid voor GRZ en ELV 2021 voort in 2022. Hiermee bieden we aanbieders de ruimte om terug keren naar de normale situatie van voor de coronacrisis.

Wij bieden de grote aanbieders in 2022 de mogelijkheid voor het maken van verbeterafspraken

Grote aanbieders kunnen voor zowel ELV als GRZ in 2022 kiezen voor een verbeterafspraak in ruil voor een tariefsopslag

De specialist ouderengeneeskunde kan onder voorwaarden onderzoek voor toegang tot GRZ declareren

Dit is mogelijk per 1 januari 2022. De beoordeling voor geriatrische revalidatiezorg vanuit de thuissituatie of tijdens een ELV opname kan onder voorwaarden gedeclareerd worden. Meer informatie over deze voorwaarden publiceren wij uiterlijk 3 september 2021 in het geactualiseerde inkoopbeleid GZSP 2022.