Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Aanvraag openen nieuw zorgtraject

Dien uw aanvraag bij ons in aan de hand van het online formulier. Voor een vlotte afhandeling vragen wij u de aanvraag 4 weken van tevoren in te sturen.

Naar aanvraag openen nieuw zorgtraject GRZ

Nieuwsoverzicht

Vragen & antwoorden

De Nza heeft de kostprijzen 2018 voor GRZ opnieuw heeft vastgesteld en (in de meeste gevallen) naar beneden heeft bijgesteld. De precieze impact per dbc kunt u terugvinden in de publicatie van tarieven van de Nza.
De NZa noemt dat indien er afslagen gehanteerd worden, deze duidelijk beargumenteerd moeten worden door de verzekeraar. Wij houden met het vaststellen van ons basistarief rekening met de impact van dit kostprijsonderzoek.

Wij hanteren de index zoals deze door de Nza van 2020 naar 2021 wordt vastgesteld. De NZa neemt bij deze index zowel de verhoging in arbeidskosten (voor wijkverpleging heet dit de OVA) als de algemene inflatie mee.

Zilveren Kruis spreekt in 2021 met alle grote zorgaanbieders een omzetplafond af. Hoe wij dit plafond bepalen staat beschreven in het inkoopdocument. Aanbieders ontvangen bij hun aanbod een toelichting bij de totstandkoming van hun persoonlijk budget. Voor het bepalen van de GRZ plafonds nemen wij in 2021 geen productiegegevens uit de periode vanaf 1 maart 2020 mee. Daardoor heeft corona voor uw budget en doelmatigheidscategorie geen impact.

Wij kopen regionaal voldoende zorg in voor onze verzekerden en spreken met elke zorgaanbieder in 2021 een plafond af. Dit plafond baseren wij op basis van uw productie in 2019. Indien u 70% van uw omzetplafond heeft bereikt vragen wij u contact op te nemen met Zilveren Kruis. Wij bepalen op basis van de financiële ruimte bij zorgaanbieders en de zorgvraagontwikkeling in de regio of bijcontractering nodig is.

Dit zijn twee variabelen die terug te herleiden zijn uit onze data. Wel hebben we verschillende correcties toegepast die o.a. rekening houden met diagnosegroep, patiënt- en regiokenmerken. We zijn voornemens om het model in de toekomst verder te ontwikkelen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende betrouwbare data van om dergelijke conclusies mee te nemen in de tariefbepaling. Ook is er op landelijk niveau nog onvoldoende consensus over uitkomstmaten zoals plek van uitstroom.