Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Aanvraag openen nieuw zorgtraject

Dien uw aanvraag bij ons in aan de hand van het online formulier. Voor een vlotte afhandeling vragen wij u de aanvraag 4 weken van tevoren in te sturen.

Naar aanvraag openen nieuw zorgtraject GRZ

Nieuwsoverzicht

Vragen & antwoorden

Wij kopen regionaal voldoende zorg in voor onze verzekerden en spreken met grote GRZ aanbieders  een plafond af. Indien u 70% van uw omzetplafond heeft bereikt vragen wij u contact op te nemen met Zilveren Kruis. Wij bepalen op basis van de financiële ruimte bij zorgaanbieders en de zorgvraagontwikkeling in de regio of bij contracteren nodig is.
Net als voorgaande jaren baseert Zilveren Kruis het basistarief op de NZa tarieven. Wij bieden niet 100% van het NZa tarief, omdat wij in de GRZ nog veel praktijkvariatie tegen komen en ruimte zien om de doelmatigheid (verder) te verbeteren. Grote GRZ aanbieders kunnen kiezen voor een verbeterafspraak in ruil voor een tariefsopslag. Als u voor ons een reguliere aanbieder bent, maken we over het verbeteren van de doelmatigheid geen resultaatafspraken, maar bieden wij u wel een vrij volume. Uiteraard verwachten wij dat u de zorg doelmatig inzet voor uw patiënten.
  1. Als de cliënt binnen 42 dagen terugkeert in de GRZ met dezelfde zorgvraag, dan kan de initiële GRZ dbc worden heropend. Zie NZa document ‘Wat mag je registreren als een patiënt terug komt in zorg’.
  2. Heeft de tussenliggende periode langer geduurd dan 42 dagen, dan opent u bij eenzelfde zorgvraag een vervolg sub-traject.
  3. Is de zorgvraag subtraject. Is de cliënt minder dan 42 dagen uit de GRZ geweest, dan dient u ook om toestemming voor het openen van een nieuw zorgtraject te vragen

Ja, dat kan wanneer ook het hoofdbehandelaar schap wordt overgedragen en beide instellingen een eigen AGB-code hebben. Dit is in lijn met de NZa.

Wordt de GRZ klant overgeplaatst naar de medische specialistische revalidatiezorg (MSR). Dan dient u om toestemming voor het openen van een nieuw zorgtraject te vragen.

Ja dat kan. De SO kan de triage zelfstandig uitvoeren in de thuissituatie of tijdens een ELV opname. De triage van GRZ na een ziekenhuisopname verloopt via de medisch specialist in het ziekenhuis.

Wij stellen voorwaarden aan declaraties van deze prestatie tijdens een ELV-opname. Het is in de praktijk niet altijd nodig om de prestatie "Onderzoek voor toegang tot de revalidatiezorg” te declareren. Dit geldt voor de volgende situaties:

  • Als bij aanvang van de ELV-opname duidelijk is dat er aansluitend een revalidatietraject gestart zal worden. In dit geval heeft de beoordeling voor de toegang tot GRZ al plaatsgevonden in het ziekenhuis. Dit zijn patiënten die na een operatie aan een gewricht of na een botbreuk niet direct actief mogen belasten en in afwachting zijn van hun revalidatietraject. Er kunnen ook andere medische redenen zijn om patiënten eerst tijdelijk te laten herstellen in het ELV, voordat er actieve revalidatie gestart wordt.
  • Als de patiënt bij dezelfde zorgaanbieder blijft bij aanvang van de GRZ-opname. Voor meer informatie wordt verwezen naar het inkoopbeleid GZSP 2022.
Wanneer een aanbieder een plafond heeft voor zowel GRZ als ELV staan wij substitutie van GRZ budget naar ELV toe. Substitutie van ELV naar GRZ is niet mogelijk. Meer informatie kunt u teruglezen in uw overeenkomst. Mocht u, ondanks het overproductiebeleid, toch verwachten het budgetplafond te bereiken, neem dan contact op met uw inkoper of neem contact met ons op. In het formulier wordt informatie gevraagd die wij nodig hebben om uw verzoek te beoordelen.