Opstartkosten gli worden onjuist uitbetaald

Zowel in 2019 als in 2020 voert Zilveren Kruis op de gecombineerde leefstijlinterventie (gli) een tariefbeleid waarin wij, naast het huidige tarief, ook opstartkosten vergoeden. Dit blijkt onrechtmatig. Voor de opstartkosten hebben we bij Vektis een prestatiecode aangevraagd (8050). Vanuit de beleidsregel mogen alleen prestaties vergoed worden die hierin zijn gedefinieerd. Wij betalen opstartkosten daarmee onrechtmatig uit. Voor 2019 zijn wij in overleg met de NZa om geen aanpassing te doen en dus opstartkosten uit te betalen onder de prestatiecode 8050. Voor 2020 zijn we hoe dan ook genoodzaakt dit te herstellen.

Wat houdt dit voor u als zorggroep in?

Voor 2019 zijn wij in afwachting van berichtgeving van de NZa. Op dit moment volgt hiervoor nog geen aanpassing. Als er een besluit is genomen informeren wij u zo spoedig mogelijk over de uitkomst. Voor 2020 hogen we uw gli tarieven voor intake, behandelfase en onderhoudsfase op met het percentage van de opstartkosten. U ontvangt daarmee hetzelfde tarief als voorheen.

Het zorgverlenersportaal wordt momenteel aangepast

Dit betekent dat we een nieuwe tarievenlijst opnemen en het volgformat voor het volgbeleid aanpassen. Dit kost enige tijd en wij informeren u zodra het zorgverlenersportaal gereed is. Op dat moment kunt u in het portaal na het inloggen het nieuwe volgformat downloaden en ondertekenen. Let op: U stuurt zelf het aangepaste volgformat naar de verre verzekeraars.

Ten slotte adviseren wij u, tot het portaal is aangepast, te wachten met declareren voor 2020 om herdeclaraties te voorkomen. Onze excuses voor het ongemak.