GLI zorg leveren buiten eigen regio in overleg

In de overeenkomst GLI (artikel 1, lid 3) staat opgenomen dat zorggroepen alleen zorg mogen leveren binnen de eigen regio. Hiervoor is gekozen omdat Zilveren Kruis in 2021 over gaat naar regio-organisaties.
2019 is voor GLI een opstartjaar waarin we met het veld streven naar voldoende zorg voor onze verzekerden. Wanneer een zorggroep haar zorg voor GLI wil uitbreiden buiten de eigen regio gaat Zilveren Kruis graag in gesprek hierover. Mail uw interesse naar zorginkoop.gli@zilverenkruis.nl en wij nemen contact met u op.