Aanpassing inkoopbeleid GLI 2021

Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid GLI 2021 aangepast. Aan de voorwaarden voor vergoeding van een GLI programma is toegevoegd dat een programma ook moet zijn aangemerkt als verzekerde zorg door Zorginstituut Nederland en Zilveren Kruis.

De programma’s die zijn aangemerkt als verzekerde zorg vindt u via de nieuwe link in ons inkoopbeleid. Op het moment van schrijven zijn dit Beweegkuur GLI, Slimmer en COOL. De reden voor deze aanpassing is dat hiermee preciezer omschreven is aan welke eisen een GLI programma moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarbij wordt ook voor de zorgaanbieders inzichtelijk gemaakt om welke GLI programma’s het dan gaat.

Bekijk het aangepast inkoopbeleid GLI 2021 (pdf)