Aanpassing inkoopbeleid 2019

Samenwerkingsverbanden die een overeenkomst met Zilveren Kruis aangaan voor uitvoering van de GLI, komen in 2019 in aanmerking voor opstartkosten voor de implementatie van de GLI.

Opstartkosten GLI worden vergoed met een Vektis prestatiecode

In het inkoopbeleid (versie 1.3) stond dat samenwerkingsverbanden dit konden declareren via een maatwerkafspraak. Door technische redenen is dit niet mogelijk. Het inkoopbeleid is aangepast om de declaratie mogelijk te maken. De opstartkosten voor de implementatie van GLI voor een samenwerkingsverband wordt via een aparte prestatiecode vergoed. Na het ondertekenen van de overeenkomst informeren wij u per e-mail over de afspraak organisatiekosten en de te gebruiken prestatiecode.