Zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022

Bent u een zorgaanbieder in de GGZ of Forensische zorg? Dan krijgt u te maken met het zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022. Dit vervangt de prestaties voor de Basis GGZ, DBC’s en ZZP’s.

Het zorgprestatiemodel is een grote verandering

In 2019 begonnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en de overheid met elkaar aan de uitwerking van deze nieuwe bekostiging. Het zorgprestatiemodel is door veldpartijen en overheid samen uitgedacht.

Op Zorgprestatiemodel.nl vindt u alle informatie

Wij adviseren u om u goed en tijdig voor te bereiden zodat u per 1 januari 2022 met het nieuwe Zorgprestatiemodel kunt registreren en factureren.

Ga naar zorgprestatiemodel.nl

Het Programma en de NZa hebben een aantal documenten gepubliceerd. Al deze documenten zijn te vinden op deze website via downloads.

Belangrijk bericht over simulatie en contractering 2022

Bent u een instelling en levert u in 2022 GGZ? Dan is dit een belangrijk bericht voor u: Alle instellingen die GGZ leveren moeten voor 22 juni de uitkomst van de simulatie delen met de NZa.

Op dit moment zijn partijen bezig met het opstellen van ‘veldafspraken’

Dit zijn bestuurlijke afspraken om het zorgprestatiemodel in de praktijk zo goed mogelijk te laten functioneren. Ze gaan onder meer over ‘de beroepenlijst GGZ en fz 2020’, verwijsregels, zorgvraagtypering, verantwoording & controle en gepast gebruik. Houd de website van het zorgprestatemodel in de gaten voor verdere ontwikkelingen.

In april en mei zijn webinars gegeven door het Programma

Hierin is uitleg gegeven over onder andere prestaties, tarieven, zorgvraagtypering en beroepen. Bekijk de webinars.

Overgangsregeling van DBC’s en zorgtrajecten naar ZPM

Op 31 december 2021 worden alle lopende D(B)BC’s en generalistische basis GGZ prestaties administratief afgesloten. Het doel van de overgangsregeling is het toestaan van uitzonderingen op de reguliere regelgeving om de overgang naar het Zorgprestatiemodel mogelijk te maken. Lees meer over de overgangsregeling.