GGZ ten tijde van corona

Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als GGZ-zorgverlener. De pagina vullen we steeds voor u aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen GGZ en corona

Het is niet mogelijk om onze financiële output, zoals verrekenoverzichten en correctiespecificaties, digitaal te versturen.
Groepszittingen kunnen doorgaan indien u de adviezen van het RIVM hierbij in acht neemt.
De oplopende wachttijden (i.v.m. corona) worden geadresseerd aan de landelijke tafels. Zodra hier op landelijk niveau een standpunt over is ingenomen, zal Zilveren Kruis dit volgen. Mogelijk kunt u gebruik maken van 100% online zorg wat eventueel het oplopen van de wachttijden kan beperken.
Wanneer de verzekerde deze vorm van behandeling wenst én de zorgvraag geschikt is om via E-health behandeld te worden, zijn wij voorstander van het gebruik. Zo kunt u uw cliënten blijven helpen zonder hen te zien op de praktijk/instelling.

Het beeldbellen moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De apparatuur die u gebruikt voor het beeldbellen moet up-to-date zijn. Veiligheid begint en eindigt bij het actueel houden ervan.
  • De organisatie die de beeldbel-app heeft ontwikkeld moet aan de eisen voldoen die in de zorg gelden, zoals NEN-7510 en ISO-27001. Bedrijven buiten Nederland kennen mogelijk andere eisen. Gratis applicaties zoals Skype of Whatsapp zijn niet geschikt.
  • Gesprekken die u via de app voert moeten via actuele technische protocollen verlopen en op een actuele manier versleuteld zijn.
  • De inhoud van gesprekken mag alleen bewaard worden als die voldoet aan de eisen die in de Nederlandse wet gesteld worden aan zorgdata. Zo niet, dan mag de gespreksinhoud niet opgeslagen worden.
  • Daarnaast is het van belang dat u de toestemming van uw patiënt voor het beeldbellen in het patiëntendossier vastlegt op een wijze waaruit blijkt dat de patiënt zorgvuldig is geïnformeerd over de werkwijze.

 

Voor E-health gelden dezelfde regels als voor reguliere behandelingen. Zo is een verwijzing door een bevoegd verwijzer verplicht.
Voor E-health gelden dezelfde regels als voor reguliere behandelingen. Zo dient de regiebehandelaar directe tijd (screen to screen in dit geval) te besteden. U mag enkel de tijd schrijven die u ook aan de patiënt besteed. Het doorlopen van ondersteunend materiaal door de patiënt zónder begeleiding van een behandelaar mag niet als tijd worden weggeschreven. U kunt tijd schrijven op het Basis GGZ traject of de DBC.
Nee, er is geen vergoeding mogelijk voor deze extra kosten.
Dan kunt u deze zorg niet declareren. Mochten er aanvullende regels komen voor de bijzondere situatie in verband met de corona-crisis dan publiceren wij die.