Maatregelen zorgverzekeraars kraamzorg tijdens de corona-crisis

Afgelopen weekend zijn de maatregelen die zorgverzekeraars gaan treffen om de kraamzorg te ondersteunen gedurende de corona-crisis bekend gemaakt. Deze maatregelen met bijbehorende voorwaarden en procedures (voor zover al bekend) zijn hier terug te vinden.

In het kort bestaan de maatregelen uit:

Versneld uitbetalen van declaraties.
Het inzetten van een continuïteitsbijdrage om de continuïteit van zorg te kunnen borgen.

Deze bijdrage geldt van 1 maart tot en met 30 juni 2020. De eerste uitbetaling vindt plaats in mei (over de periode vanaf 1 maart). Het is ook mogelijk om een vooruitbetaling aan te vragen. Deze vooruitbetaling wordt eind april gedaan en bestaat uit 70% van de gemiddelde vergoede maandomzet. Hier kan vanaf 14 april een aanvraag voor worden ingediend bij VECOZO.

Tijdelijke vergoeding van de eerste 24 uur kraamzorg met een opslag van 10% door alle zorgverzekeraars

Alle gecontracteerde kraamzorgaanbieders krijgen op geleverde zorg met een startdatum tussen 1 april tot en met 30 juni een toeslag voor:

  • De eerste 24 uur van reguliere kraamzorguren met de prestatiecode 196201.
  • De eerste 24 uur van kraamzorguren in een achterstandswijk met prestatiecode 196210.

Voor de kraamzorguren na 24 uur geldt het contractueel afgesproken tarief. De tarieven die van toepassing zijn voor u als kraamzorgaanbieder, vindt u terug in uw addendum welke deze week wordt toegevoegd aan uw overeenkomst in VECOZO. Berichtgeving vanuit Zorgverzekeraars Nederland is hier terug te vinden.

Hoe declareert u?

Om afwijzingen van Vecozo van uw declaraties te voorkomen, is het noodzakelijk om de kraamzorguren te splitsen en deze in twee bestanden aan te leveren:

  • 1 bestand met de 24 uur kraamzorg tegen het hogere tarief
  • 1 bestand vanaf het 25ste uur kraamzorg tegen het gecontracteerde tarief

De softwareleveranciers Promeetec, Atermes, Kraamzorg Compleet, Eljakim en ICT4KRAAM zijn op de hoogte van deze manier van declareren. Wij begrijpen dat dit extra administratieve last voor u met zich meebrengt, maar op deze manier kunnen wij de opslag zo snel mogelijk aan u betalen.

Overige corona-gerelateerde vragen

Wij hebben veel corona-gerelateerde vragen ontvangen van de kraamzorgaanbieders.

Deze vragen zijn gebundeld, en hier hebben we zo veel als mogelijk een antwoord op geformuleerd. Deze zijn hier terug te vinden onder het punt ‘Download hier de veel gestelde vragen en antwoorden voor de zorgverleners’. Dit is een levend document. Hier worden nieuwe vragen in opgenomen.