Zilveren Kruis zet zich in voor online fysiotherapie

De coronacrisis heeft veel impact op de zorgverlening. Wij zien dat zorgaanbieders versneld digitalisering van hun praktijk in gang hebben gezet. Zilveren Kruis faciliteert deze ontwikkeling. Onderzoek geeft aan dat klanten online therapie ook na de coronaperiode willen behouden. Daarom verkennen wij samen met het veld de mogelijkheden van online fysiotherapie.

Online fysiotherapie is tijds- en plaatsonafhankelijk. Patiënten hebben wanneer het hen uitkomt, thuis of onderweg, online contact met hun zorgverlener. Zilveren Kruis is onder andere met Physitrack in gesprek over een aanpak die van toegevoegde waarde is voor onze klanten én voor de fysiotherapeuten. Er wordt een ondersteunend platform ontwikkeld dat de klant de mogelijkheid geeft zelf oefeningen uit te voeren en zijn/haar voortgang te bewaken. Dit bevordert eigen regie en zelfmanagement.

We vroegen Frank van Zon naar zijn ervaringen

Frank van Zon is directeur Physitrack Nederland.

Hoe groot is jullie platform en hoe lang bestaan jullie al?

Het idee voor Physitrack stamt uit 2012 en we zijn sinds 2014 actief in Nederland. Inmiddels gebruiken ongeveer 17.000 zorgverleners en 2 miljoen patiënten ons platform op de Nederlandse server.

Welk percentage van de consulten gebeurt nu online?

Dat is moeilijk in te schatten, maar zorgverleners die de mogelijkheid hebben, geven ongeveer 10% van hun consulten online. We zien wel grote verschillen tussen praktijken: sommige fysiotherapeuten met hoge motivatie en goede digitale vaardigheden doen tot wel 70% online.

Hoe heb jij de afgelopen periode met corona beleefd?

Het viel mij op dat we vóór corona veel fysiotherapeuten hadden die vanuit hun interne overweging en overtuiging met online fysiotherapie aan de slag gingen. Ook zonder dat daar altijd een financiële vergoeding tegenover stond. Door corona werden behandelaars financieel veroordeeld tot een digitaal consult en zijn we verdubbeld in aantal gebruikers. Eigenlijk hebben veel fysiotherapeuten uit nood geboren nu de digitale stap gezet. Dat merkten we aan een gigantische toestroom tussen eind maart en begin mei.

In hoeverre denk je dat dit effect blijft?

Dat is nog best spannend. We zien dat veel praktijken die de stap al hebben gemaakt wel aan boord blijven. De animo voor online consulten loopt terug, maar de behandelaars blijven de patiënt wel digitaal ondersteunen, omdat ze merken dat ze dan ook van meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld door digitale oefenprogramma’s en het beantwoorden van vragen. Het valt ons wel op hoeveel patiënten eigenlijk openstaan voor een online consult en hoeveel er ook geschikt voor zijn. We zijn hierdoor positief verrast.

Hoe zie jij de toekomst van online fysiotherapie?

Ik verwacht dat fysiotherapeuten online en digitaal meer van waarde gaan zijn. De fysiotherapeutische zorg wordt daarmee ook toegankelijker. Ik verwacht dat je als fysiotherapeut meer een coachende rol aanneemt en de vinger aan de pols houdt terwijl de patiënt meer zelf zal gaan doen. Als patiënt word je meer aangesproken op zelfmanagement, waarbij de fysiotherapeut je opleidt om zelfstandig met klachten aan de slag te gaan.

Wat is de grootste uitdaging om daar te komen?

Ten eerste fysiotherapeuten en patiënten voldoende digitale vaardigheden aanleren om hiermee aan de slag te gaan. Ten tweede het goed inbedden in het zorglandschap. Hier ligt een rol voor de zorgverzekeraar: die moet zorgen voor een vergoeding, declaratiestructuren en actief monitoren welke meerwaarde online fysiotherapie voor hun verzekerden heeft.