Vragen en antwoorden over het stoppen van de samenwerking met het KNGF Plusprogramma

We ontvingen vragen van KNGF Pluspraktijken over onze module Voortdurend Verbeteren in 2021 en het stoppen van de samenwerking met het KNGF Plusprogramma per 2021.

Waarom stopt Zilveren Kruis de samenwerking met het KNGF Plusprogramma?

Het KNGF Plusprogramma ondersteunde praktijken bij de uitvoering van de Plusvoorwaarden 2020 van Zilveren Kruis. Daarover hadden wij samenwerkingsafspraken. Door de nieuwe module Voortdurend Verbeteren in 2021 komen de plusvoorwaarden te vervallen.

Wordt de aansluiting bij een praktijkkwaliteitsregister ook verplicht voor de overeenkomst fysiotherapie zonder de module Voortdurend Verbeteren?

Nee. Praktijken met een overeenkomst fysiotherapie zonder de module Voortdurend Verbeteren (tot en met 2020 de basisovereenkomst) zijn volwaardige praktijken die dezelfde kwaliteit leveren als praktijken die de module Voortdurend Verbeteren afsluiten. Met de module Voortdurend Verbeteren willen we praktijken selecteren die aantoonbaar extra inspanningen leveren voor onze klanten. En daarvoor vaak ook extra investeringen doen. Deze praktijken belonen we daarvoor, omdat hun inspanningen inzichten opleveren waar onze klanten en de beroepsgroep baat bij hebben.

Als ik overstap naar het Keurmerk (SKF) terwijl ik dit jaar aangesloten ben bij het KNGF Plusprogramma moet ik dan ook nog de KNGF-visitatie doen?

Nee, de entreevisitatie van SKF is ook geldig voor het KNGF Plusprogramma. Ongeacht de uitkomst. Wel moet u het visitatierapport van SKF beschikbaar stellen aan het KNGF Plusprogramma. Het programma controleert dan of u aan de visitatie-voorwaarden van het KNGF Plusprogramma voldoet. Noot: Als u de KNGF visitatie al heeft gedaan en u wilt toch overstappen naar het Keurmerk, dan zal het Keurmerk hun entreevisitatie alsnog verplicht stellen.

Wat moet ik doen om in 2021 het transitietarief te krijgen?

De enige voorwaarde is dat u in 2020 gedurende het hele jaar een plusovereenkomst met Zilveren Kruis heeft gehad en aan de deelnemersvoorwaarden 2020 van het KNGF plusprogramma of van het SKF heeft voldaan.

Krijg ik ook de transitievergoeding als ik de entreevisitatie bij SKF niet haal?

Ja, mits u voldoet aan de voorwaarde die we in antwoord op vraag 4 hierboven hebben aangegeven.

Als ik overstap van KNGF naar SKF, moeten mijn medewerkers dan ook uit het KRF en zich inschrijven bij SKF?

Dat bepaalt KNGF, in samenspraak met SKF. Eén van de voorwaarden voor een overeenkomst is dat alle medewerkers in een kwaliteitsregister staan ingeschreven. Wij gaan akkoord met KRF en met individuele inschrijving in SKF.