Samen werken aan toekomstbestendige en betaalbare paramedische zorg

In overleg met KNGF, SKF en u als fysiotherapeuten werken wij hard aan toekomstbestendige, paramedische zorg. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid moeten daarbij in harmonie zijn met elkaar.

Kostenonderzoek van Gupta

Het kostenonderzoek van Gupta laat zien dat de gemiddelde normatieve kostprijs in veel gevallen hoger is dan de tarieven. Wanneer de tarieven worden verhoogd zonder andere maatregelen, gaan de premies van de basisverzekering en vooral van de aanvullende verzekeringen omhoog. Een stijging van het tarief moet daarom, in lijn met de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, samengaan met inspanningen van de beroepsgroep om de productiviteit te laten dalen. Zo blijft de zorg betaalbaar voor de patiënt.

Tarieven fysiotherapie 2021

Op basis van de gezamenlijke werkagenda’s hebben wij de tarieven voor fysiotherapeuten vastgesteld. Daarvoor nemen wij het landelijke gemiddelde normtarief als uitgangspunt bij de werkelijke productiviteit uit het kostenonderzoek van Gupta (pdf). Voor behoud van de kwaliteit en betaalbaarheid van de fysiotherapie werken we met elkaar aan de ontwikkeling en implementatie van onder andere groepsbehandelingen en eHealth. Op basis van evaluaties van deze trajecten samen met KNGF en SKF stellen we onze tarieven de komende 3 jaren (2021-2023) bij.