Kiest u voor samenwerken in de regio?

In 2021 start Zilveren Kruis met de module ‘Samenwerken in de Regio’. Met de module beogen we voor onze klanten een integraal zorgaanbod. Zorg die u samen met zorgaanbieders uit verschillende segmenten in uw regio organiseert en levert. De module vergemakkelijkt de integrale samenwerking. Wij sluiten met maximaal 6 praktijken de module Samenwerken in de Regio af. Wilt u in aanmerking komen voor de module? Kijk dan voor meer informatie bij aanvullingen op het beleid.

“We krijgen steeds meer vragen die niet alleen over zorg gaan”

We vroegen Maartje Kuijpens naar haar ideeën over samenwerken in de regio. Maartje begon haar loopbaan als fysiotherapeut en was directeur van een beweegcentrum waar gezondheid en bewegen samen komen. Inmiddels heeft Maartje het stokje overgedragen en geeft ze trainingen in het verleggen van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag bij Bettery Institute.

Wat is volgens jou het belang van samenwerken in de regio?

Door toenemende individualisering en de stijging van het aantal mensen met een chronische ziekte komen er steeds meer vragen bij eerstelijns zorgaanbieders die niet alleen over zorg gaan. Iemand heeft bijvoorbeeld diabetes en rugklachten, maar is daarnaast eenzaam en heeft financiële problemen. Dan kun je als fysiotherapeut alleen met de rugklachten aan de gang gaan, maar is dat wel wat iemand helpt? Daarom is het nodig dat we binnen de eerste lijn én met het sociale domein gaan samenwerken.

Dit vereist ook het stellen van andere vragen dan we gewend zijn: ‘Wat wil je? Waar word je blij van? Wanneer ben je op je best?’ Je gaat iemand promoten als mens. Ik spreek in dat kader ook niet over ‘doelgroepen’, maar over ‘groepen met een doel’. Een doelgroep is bijvoorbeeld een groep met diabetes of overgewicht. Dit is ziekte of klachten gericht. Terwijl een groep met een doel bijvoorbeeld zegt: ‘Wij willen meer bewegen’. De reden daarachter kan voor iedereen anders zijn.

Hoe zou je zo’n samenwerking organiseren?

Het is belangrijk om een gedeelde visie te hebben en daar in te investeren. Bijvoorbeeld door samen een scholing te volgen. Maar hoe de samenwerking eruit ziet kan per regio of wijk verschillen. Ik zie de huisarts daar een rol in hebben, de POH en de hele paramedische zorggroep. En vanuit het sociale domein de maatschappelijk werkers en buurtsportcoaches. Maar mogelijk wil je hier ook andere hulpverleners of zelfs een wijkagent in betrekken. De belangrijkste uitdaging in deze samenwerking is om echt de tijd te nemen om de verbinding met elkaar te maken.

Hoe verandert dit de rol van de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut kijkt niet langer alleen naar de fysieke zorgvraag, maar heeft ook een coachende rol. Dit betekent dat de fysiotherapeut nagaat welke andere zorgvragen er zijn en hierover communiceert met zijn samenwerkingspartners. Dat voorkomt ook lange behandeltrajecten waarbij je je als fysiotherapeut op een gegeven moment afvraagt of het nog wel zin heeft wat je doet.

En welke rol is er voor Zilveren Kruis in deze samenwerking weggelegd?

Ik zie het als de rol van Zilveren Kruis om deze samenwerking te faciliteren. Maar ook om hier aan deel te nemen. Het is juist zo belangrijk om gezamenlijk op te trekken en elkaar te versterken. We hebben allemaal hetzelfde doel: namelijk onze cliënten gezond te krijgen.