Geen nieuwe aanmeldronde Samenwerking in de Regio 2023

In ons inkoopbeleid 2022-2023 staat dat we u uiterlijk 1 juli 2022 erover informeren of u zich opnieuw kunt aanmelden voor de module Samenwerking in de Regio. We laten u hierbij weten dat de module Samenwerking in de Regio niet kan worden afgesloten voor 2023.

Meer informatie volgt na evaluatie van de lopende projecten

De uitvoering van de module heeft vertraging opgelopen, onder andere door een aantal onvoorziene knelpunten. We hebben ervoor gekozen eerst de lopende projecten af te ronden en te evalueren. Na de evaluatie informeren wij u over de uitkomsten. En wat deze uitkomsten betekenen voor de module Samenwerking in de Regio.