Eén overeenkomst fysiotherapie 2021 met drie aanvullende modules

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2020 is dat wij één overeenkomst aanbieden. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende modules af te sluiten.

Module ‘Verdiepen en Specialiseren’

Bent u aangesloten bij ParkinsonNet en/of Chronisch ZorgNet? Dan mag u verzekerden van Zilveren Kruis met de ziekte van Parkinson en/of Perifeer Arterieel Vaatlijnen (PAV) behandelen. Paramedici die onderdeel uitmaken van deze netwerken behalen aantoonbaar betere uitkomsten van zorg. Zo krijgen onze verzekerden goede zorg dichtbij huis.

Module ‘Voortdurend Verbeteren’

Een belangrijke voorwaarde voor deze module is dat uw praktijk is aangesloten bij een, door Zilveren Kruis erkend, praktijkkwaliteitsregister. Voor 2021 is dit Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Daarmee borgen we alle kwaliteitselementen die we voor onze verzekerden belangrijk vinden. Deze module is bedoeld voor praktijken die participeren in het ontwikkelen van uitkomstmaten om de resultaten van de zorg zichtbaar te maken. En voor praktijken waar het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de zorg centraal staat.

Module ‘Samenwerken in de regio’

Deze module biedt u als zorgaanbieder ruimte om via een regionaal samenwerkingsverband te komen tot een integraal zorgaanbod waarin de juiste zorg op de juiste plek centraal staat. Wij sluiten met maximaal 6 regionale samenwerkingsverbanden deze module af.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van deze modules?

Lees over onze voorwaarden in ons inkoopbeleid. Hier vindt u ook hoe u de module ‘Samenwerken in de regio’ aanvraagt.