Zilveren Kruis handhaaft IDEA-overeenkomst

Voor apothekers blijft het voor de contractperiode 2021-2022 mogelijk om een IDEA-overeenkomst met Zilveren Kruis af te sluiten.
Bij dit zogenaamde ‘pakjesmodel’ is de apotheker verantwoordelijk voor de inkoop en ontvangt hij een vaste vergoeding op basis van het aantal verstrekte standaarddagdoseringen. Het IDEA-model kwam de afgelopen jaren onder druk door een toename van het aantal geneesmiddelen dat zich qua prijs en/of verdeling onder apotheken niet verhoudt tot de pakjesprijs. Door deze voor het IDEA-assortiment atypische middelen voortaan via preferentie voor haar verzekerden in te kopen, houdt Zilveren Kruis het IDEA-model aantrekkelijk voor de apotheker. Het is voor apothekers voor 2021-2022 ook weer mogelijk om alléén een preferentiecontract met Zilveren Kruis aan te gaan.