Zilveren Kruis brengt de eigen bijdrage in rekening bij de verzekerde

Wij brengen deze eventuele eigen bijdrage, tot het maximaal vastgestelde bedrag van 250 euro in rekening bij de verzekerde. Onze verzekerden betalen de eigen bijdrage niet meer aan de apotheekhoudende. De zorgaanbieder declareert de volledige kosten van het geneesmiddel (dus inclusief de eigen bijdrage) rechtstreeks bij Zilveren Kruis.

In de basisovereenkomst extramurale farmacie staat nog opgenomen dat de zorgaanbieder een eventuele eigen bijdrage boven een volgens het GVS vastgestelde vergoedingslimiet bij de verzekerde dient te incasseren. Dit is per 1 januari 2019 niet meer juist. Daarom hebben we het betreffende artikel aangepast in een addendum behorende bij de basisovereenkomst extramurale farmacie.

Download het addendum (pdf)