Vertraging met de verwerking van declaraties maart

Wij hebben uw farmacie declaraties goed ontvangen.

Deze maand hebben wij vertraging met de verwerking

Wij hebben een fout ontdekt in de berekening van de vergoeding van de single source middelen. Wij werken er hard aan om de berekening juist te programmeren. Tot die tijd houden we uw declaraties vast, zodat we geen verkeerde vergoedingen doen en verkeerde output leveren. Ook voor verzekerden is dit beter in verband met berekening eigen risico.

Wij maken een voorschot over als wij de declaratietermijn niet halen

U hoeft daarvoor niets te doen. Het bedrag van het voorschot bedraagt 96% van het ingediende declaratiebedrag. Het verschil tussen het voorschotbedrag en het uiteindelijk te betalen bedrag van de declaratie verrekenen wij met de volgende maanddeclaratie.