UZOVI-code de Friesland niet opgenomen in bestand 161

Vanaf 1-1-2020 geldt het inkoopbeleid extramurale farmacie van Zilveren Kruis ook voor de UZOVI van De Friesland en mogelijk voor u ook het preferentiebeleid. Er is iets mis gegaan met het preferentiebestand van Z-index.

Uw AIS herkent mogelijk niet welke producten preferent zijn aangewezen

De UZOVI-code van de Friesland (3358) is niet opgenomen in het bestand 161 voor Z-index van januari 2020. Hierdoor kan het voorkomen dat uw AIS niet herkent welke producten preferent zijn aangewezen voor de Friesland verzekerden. Wel kunt u de lijst met preferente geneesmiddelen vinden op onze website. De UZOVI-code 3358 wordt per 1 februari 2020 toegevoegd aan bestand 161.

Bij de compliance berekening wordt coulant omgegaan met de maand januari 2020

Vanwege het ongemak dat niet direct uit het AIS is op te maken welke producten preferent zijn voor de Friesland verzekerden, nemen wij bij het vast stellen van uw preferentie compliance de maand januari 2020 voor de UZOVI De Friesland niet mee in de berekening. Wij verwachten wel dat er inspanning geleverd wordt om zoveel mogelijk producten preferent af te leveren. Deze coulance betekent tevens dat u hiermee vier weken de gelegenheid heeft om mogelijke bestaande voorraden van niet-preferente middelen in uw apotheek uit te leveren.